Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) anunță că va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.
Conform calendarului estimativ, Ghidul specific ar putea fi publicat în site-ul programului, pe data de 6 mai 2019.
Proiectele vor putea fi depuse doar prin intermediul MySMIS, în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019.
potrivit unui comunicat oficial, față de primul apel de proiecte, lansat în cadrul priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi în luna mai 2016, principalele modificări și actualizări urmăresc:
 Apelul va fi lansat doar pentru regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă permite acest lucru: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru.
 Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală, este de 90 de zile calendaristice.
 Au fost introduse prevederi privind păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 Au fost actualizate referințele la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii și paginile web.
 Au fost actualizate categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 Cererea de finanțare va putea fi semnată în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident.
 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare a fost completată cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări.
 Condițiile contractuale au fost actualizate, ca și cele precontractuale, prin eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, conform prevederilor OUG 57/2007.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) anunță că va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.