Populaţia şcolară din sistemul național de educație a fost în anul şcolar/universitar 2019-2020 de 3526,2 mii elevi şi studenți , în scădere cu 21,1 mii comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, determinată în principal de scăderea înregistrată în învățământul primar și gimnazial (-11,5 mii elevi).

▪ Populaţia şcolară a crescut comparativ cu anul şcolar/universitar precedent în învăţământul profesional (+11,4%), învățământul superior (+1,8%), învățământul antepreșcolar și preșcolar (+0,3%),respectiv în învățământul postliceal și de maiștri (+0,1%).

▪ Numărul absolvenţilor din anulşcolar/universitar 2018-2019 a fost de 503,1 mii elevi şi studenți, în creștere uşoară (+0,3%) comparativ cu anul şcolar/universitar precedent .

Înscrişii în anul şcolar/universitar 2019-2020

Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul şcolar/universitar 2019-2020, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământulul primar și gimnazial (46,0%), iar circa o treime în învățământul liceal şi cel antepreșcolar și preșcolar (17,5%, respectiv 15,6%).

Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 49,9% au fost elevii şi studenții de sex masculin.

Se remarcă, de asemenea, faptul că 72,6% au studiat în mediul urban.

Comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învăţământul profesional, învățământul superior, învățământul antepreșcolar și preșcolar și învățământul postliceal și de maiștri sunt nivelurile care au înregistrat creşteri ale populației școlare (+10,3 mii elevi, +9,6 mii studenți/cursanți, +1,4 mii copii și respectiv +0,1 mii elevi).

Un alt fapt de luat în seamă este acela că, în învățământul postliceal și de maiștri au fost înscriși 92,5 mii elevi, fiind însă, cel mai puţin reprezentat nivel educaţional din totalul populaţiei şcolare (2,6%). Învăţământul primar şi gimnazial, precum și cel liceal au cunoscut diminuări accentuate ale numărului de elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020 faţă de cel anterior (-31,0 mii, respectiv -11,5 mii).

Potrivit INS, numai 5,1% din populația școlară a urmat cursuri în unităţi şcolare private.

În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2019-2020 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (607,7 mii persoane), respectiv București-Ilfov (516,8 mii persoane). Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,5%). La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învăţământul postliceal şi de maiştri din regiunile Centru, Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov (2,0% fiecare în parte).

 foto: ziare.com