17.06.2021: La Consiliul Județean Giurgiu s-a desfășurat o întâlnire bilaterală româno-bulgară, la care au participat reprezentanți ai Administrației Regionale Ruse, Primăriei Municipiului Ruse, Primăriei Municipiului Giurgiu, Instituției Prefectului Județului Giurgiu și precum și directorul Asociației Euroregiunea Danubius Giurgiu-Ruse.

Printre temele discutate au fost măsurile ce pot fi luate în comun de către autorități pentru facilitarea tranzitului pe Dunăre prin reactivarea transportului pe ferry-boat, cadrul legislativ din Romania și Bulgaria în domeniu, etc.

În același cadru, s-au trecut în revistă demersurile întreprinse pentru construcția noului pod peste Dunăre la Giurgiu-Ruse, precum și potențialele masuri de sprijinire a inițierii acestui proiect benefic pentru locuitorii din regiunea Giurgiu.

În registrul excelentelor relații de cooperare dintre cele două regiuni, Districtul Ruse și Județul Giurgiu, deja valorificate prin numeroasele proiecte comune de succes realizate cu sprijinul Asociației Euroregiunea Danubius, toți participanții și-au exprimat speranța că perioada 2021-2027 trebuie să aducă reale beneficii pentru tradiția relațiilor strânse, multiple și bazate pe încredere și îndelungă cooperare, acestea reprezentând un bun prețios în aceste vremuri de pandemie, marcate de reguli de distanțare fizica și schimbări pe planul comunicării.

foto: ziare.com