Personalul din Casele Teritoriale de Pensii va fi suplimentat cu 1 000 de posturi, pe perioadă determinată până la 31 decembrie 2022, pentru evaluarea dosarelor de pensii.

Guvernul a aprobat, în cursulacestei săptămâni, o Ordonanță de Urgență prin care vor fi selectate, prin concurs, 800 de persoane cu studii superioare și 200 cu studii liceale, care vor lucra în casele teritoriale de pensii cu contracte pe perioadă determinată, adică până la încheierea procesului de evaluare a tuturor celor 5 milioane de dosare de pensii. „Conform calendarului asumat prin PNRR, procesul de evaluare al celor 5 milioane de dosare ar urma să fie finalizat în trimestrul al treilea al anului viitor, or acest obiectiv nu poate fi atins cu personalul care activează în prezent în casele de pensii. Necesarul total de posturi pentru structurile CNPP este estimat la 5.500, față de 3.480 câte sunt în prezent. Din cei 3.480 de angajați, 3.186 au atribuții de stabilire și plată a pensiilor, dar și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special aflate în gestionarea CNPP, dar și pentru evidența asiguraților și activități conexe.Fondurile pentru salarizarea personalului suplimentar vor fi suportate în primă fază din bugetul asigurărilor sociale de stat, urmând ca ele să poată fi ulterior decontate în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență”, tramsie ministrul de resort, Raluca Turcan..