1. Permis de ședere în scop de muncă.

Permisul de ședere în scop de muncă este actul care permite cetățeanului străin șederea pe teritoriul României în calitate de angajat. Evident, ca marea majoritate a actelor emise de autoritățile române, permisul de ședere are o perioadă de valabilitate fiind, astfel, necesar schimbarea acestuia.

Dată fiind expertiza și experiența avocaților noștri în procedurile de obținere a permisului de ședere în cuprinsul acestui articol vă vom prezenta câteva considerente despre prelungirea permisului de ședere, precum și despre eliberarea unui nou permis de ședere în situația schimbării angajatorului.

  1. Permis de ședere în scop de muncă – prelungirea permisului de ședere în scop de muncă.

Potrivit dispozițiilor legale care reglementează procedura obținerii, respectiv a prelungirii dreptului de ședere acordat prin permisul de ședere în scop de muncă, anume OUG 194/2002, demersurile pentru prelungirea permisului de ședere în scop de muncă se fac cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea permisului de ședere inițial.

Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de solicitați, atât în ce privește obținerea avizului de angajare, cât și în ce privește alte solicitări adresate Oficiului Român pentru Imigrări, precum obținerea permisului de ședere, schimbarea angajatorului, emiterea unor adeverințe sau duplicate ale actelor, avocații cabinetului nostru recomandă ca demersurile pentru prelungirea permisului de ședere să fie inițiate cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate.

Mai mult, este necesar să aveți în vedere că pentru depunerea dosarului pentru prelungirea permisului de ședere în scop de muncă este necesară efectuarea unei programări, programare care se face exclusiv online și care reprezintă, de fapt, o procedură prealabilă de analizare a actelor necesare prelungirii permisului de ședere, procedură care la rândul ei necesită timp.

Având în vedere numărul mare de programări efectuate pentru clienții cabinetului nostru, din experiență am constat că analiza prealabilă a actelor și stabilirea datei și orei pentru depunerea fizică a dosarului necesită un interval de timp cuprins între 14 – 30 de zile.

Prin urmare, numărul mare de solicitanți și timpi necesari analizării prealabile a actelor necesare prelungirii permisului de ședere în scop de muncă ne obligă să recomandăm clienților noștri începerea demersurilor pentru prelungirea permisului de ședere în scop de muncă cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere.

  1. Permis de ședere în scop de muncă. Acte necesare pentru prelungirea permisului de ședere în scop de muncă.

Prelungirea permisului de ședere în scop de muncă necesită întocmirea unui dosar care trebuie să cuprindă următoarele acte:

– formularul programării eliberat automat de portalul Direcției de Imigrări, formular care se eliberează în situația parcurgerii cu succes a procedurii prealabile de programare și analiză acte;

– cererea adresată Direcției de Imigrări, cerere pe care o obțineți de pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări;

– pașaportul solicitantului, atât în copie, cât și în original;

– documente prin care să faceți dovada unui spațiu de locuit, dovadă care se face, fie prin prezentarea unui contracte de închiriere, fie prin prezentarea unui contract de comodat, fie prin prezentarea unui declarații autentice de primire în spațiu, ori prin prezentarea unui contract de cumpărare a unui imobil. La fel ca în cazul pașaportului, este necesar ca aceste acte ( cu excepția declarației autentice de primire în spațiu) să fie prezentate, atât în original, cât și în copie;

– contractul individual de muncă, în copie;

– dovada înregistrării contractului individual de muncă în registrul de evidență a salariaților, dovadă care trebuie să fie semnată și ștampilată de către angajator;

– adeverința medicală eliberată de orice instituție publică sau privată din cuprinsul căreia trebuie să rezulte că solicitantul prelungirii dreptului de ședere în scop de muncă nu suferă de boli care să pună în pericol sănătatea publică.

– dovada achitării taxelor. Pentru prelungirea permisului de ședere în scop de muncă solicitantul trebuie să achite două taxe, anume taxa consulară în cuantum de 120 Euro și contravaloarea permisului de ședere în scop de muncă în cuantum de 259 lei.

Dacă aveți nevoie de serviciile unui avocat specializat în permis de ședere pe în scop de muncă, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă oferi suportul și reprezentarea necesară în procedura prelungirea permisului de ședere în scop de muncă. Avocații specializați în imigrări din cadrul Cândea Law Office vă stau la dispoziție pentru a vă ghida prin procesul de prelungire a permisului de ședere în scop de muncă, în procedura de obținere a vizelor de călătorie, precum și în procedura obținerii permisului de ședere în scop de muncă. (P)