„OAR, prin lege, are competență în protejarea calității arhitecturii și a modului de exercitare a profesiei de arhitect.

Regulamentele urbane sunt un cadru care ar trebui să favorizeze o dezvoltare sănătoasă a orașului.

Un bun regulament de urbanism nu reprezintă doar un catalizator pentru un organism urban sănătos ci și un mediu propice bunelor practici ale profesiei de arhitect. Regulamentele sunt o condiție esențială pentru o arhitectură de calitate, cu impact semnificativ asupra coerenței orașului și implicit asupra calității vieții.

Un oraș mai coerent asigură calitatea vieții iar calitatea vieții este influențată de calitatea arhitecturii.

În acest organism complicat urban, întregul și părțile ar trebui să funcționeze având regulamente urbane mai transparente, mai clare și de încredere.

De ce lipsește încrederea?

Fiindcă dezbaterea publică a fost realizată fără impact, fiindcă acolo unde a fost o propunere amplă, argumentele sau explicațiile au lipsit sau au fost voalate.

Procesul de elaborarea a regulamentelor trebuie să fie mai transparent și mai clar.

În cazul regulamentelor urbane, recomandăm ca PUG-ul Bucureștiului să fie finalizat cât mai repede și reafirmăm necesitatea refacerii Centrului de Urbanism al Capitalei, care să gestioneze politicile urbane ample ale orașului, la fel ca în fiecare capitală europeană”.

Mesajul vine din partea lui Emil Ivănescu, președintele Ordinului Arhitecilor din România.