Despre arhitecți se spune că sunt sculptorii zidurilor, pentru azi și pentru mâine…

Arhitectura este știința și arta de a proiecta și construi clădiri și ansambluri de clădiri potrivit anumitor proporții și reguli, în funcție de caracterul și destinația construcțiilor. Știința ei constă în rezolvarea funcțională și tehnică a clădirilor.

Paul Smărăndescu (n. 26 iunie 1881, București, România – d. 12 ianuarie 1945, București, România), este recunoscut drept un important arhitect român de orientare neoromânească, unul din cei mai prolifici arhitecți ai secolului al XX-lea. Începe studiile de arhitectură la București, în 1899 dar, diploma o va obține la Paris, în 1906. La întoarcerea în țară, funcționează, o vreme, în atelierul lui Dimitrie Maimarolu, apoi la Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice și Ministerul de Interne.

Trebuie știut că, după primul război mondial, la care participă activ, este numit profesor la Școala de Arhitectură din București și este decorat cu Semnul Onorific „Răsplata Muncii pentru 25 ani în Serviciul Statului” (13 octombrie 1941).

Publicații

Lucrări de arhitectură (1907-1942), Tipografia ziarului „Universul”, București, strada Brezoianu 23-25, 1942.

Clădiri reprezentative

O listă aproape completă a lucrărilor proiectate de arhitectul Paul Smărăndescu:

001 Casa Ing. Costică Ionescu, București, strada Domnitei 9 1907
002 Casa Constantin și Ilie Solacoglu, București, piata Mosilor 1907
003 Casa Capitan D. Chițescu, București, 144, calea Grivitei 1907

ACEST SFÂNT LOCAȘ DIN SATUL UIEȘTI-VLAȘCA CĂRUIA NU I SE CUNOAȘTE NICI ANUL ZIDIRII, NICI NUMELE CTITORULUI, A FOST REPARATĂ ÎN ANUL 1937, ADĂUGÂNDU-I-SE PRIDVORUL DE LA INTRARE ȘI SFINȚINDU-SE DIN NOU LA 27 FEBRUARIE 1938. LUCRĂRIRE S-AU EXECUTAT DUPĂ PLANUTILE ARHITECTULUI PAUL SMĂRĂNDESCU, CU CHELTUIALA LUI ȘI A SOȚIEI SALE ELISABETA, NĂSCUTĂ C.P RĂDULESCU.

004 Casa Carlo Pedrazzoli, București, 77, strada Cazarmei 1908
005 Casa Zoe V. Rădulescu, București, 3, stradela Sf Spiridon 1909
006 Casa Societății de Asigurări Patria, București, 17 bis, Aleea 11 februarie 1909
007 Spitalul Maternitatea (colaborare cu Arch. Ernest Doneaud), Iași, strada Dancu, 1909 (actualul Spital Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza-Vodă” Iași)
008 Cavoul Inginerului Const. Mănescu, București, Cimitirul Belu 1909
009 Cavoul Anast. Nedelcovici, București, Cimitirul Belu 1909
010 Casa Zoe Gr. Păucescu Saceni Teleorman 1909
011 Casa Mihai Ionescu Călinețti Drăgănești Vlașca 1909
012 Casa Grigore Urlătzianu, București, 3, strada Alexandru Lahovary 1909
013 Casa Dr. Nicolae Albescu, București, Calea Vacaresti, colt B-dul Maria 1909
014 Casa Constantin Dragomirescu, București, 1, strada Planetelor 1910
015 Imobilul Maior Nicolae Ionescu, București, 39, strada Armeneasca 1910
016 Casa Vasile Popescu, București, 23, strada Mecet 1910
017 Casa N. D. Câmpina, București, 87, strada Labirint 1910
018 Casa Dr. I. Goilav, București, 32, strada Viitor 1910
019 Cavoul Aneta Târnoveanu Craiova Cimitirul Ungureni 1910
020 Casa Mih. Simionescu-Merei, București, 18, strada Brutari 1911
021 Palatul Facultății de Medicină, Iași, strada Sf. Theodor, 1911
022 Casa Dim. Neagu, București, 16, strada Batiste 1911
023 Casa Stelian Popescu, București, 10 bis, strada Dionisie 1911
024 Casa Iancu K. Ionaid , București, 29, strada Armeneasca 1911
025 Casa Alex. Costescu, București, 23, strada Luminei 1911
026 Casa Elena Sturdza Scheianu, București, 10, strada Polona 1911
027 Casa Marin Ionescu Cotorca Urziceni – Ialomita 1911
028 Casa Dim. Bălescu, București, 18, Bd. Lascar Catargi 1911
029 Casa Nicu Voinescu, București, 8, strada Transilvaniei 1911-1912
030 Casa Tache Popescu Turnu Severin 1911-1912
031 Casa Iancu K. Ioanid, București, 6, strada Solon 1912
032 Casa Dr. Dinu Brătianu, București, 51, Bd. Lascar Catargi 1912
048 Casa Bosnief Paraschivescu, București, 2 si 4 Bd. Pake 1914
049 Casa Haralamb Fundățeanu, București, Parc Filipescu 7, Aleea Alexandru 1914
050 Casa Maria Iurașcu , București, 35 bis, Bd Lascar Catargi 1914
051 Casa Alex. Nicolau, București, 18, strada Romana 1914
052 Casa Petre Athanasovici, București, 24, strada Luminei 1914
053 Casa Gheorghe D. Ionescu Clejani, București, 16, strada Putu de piatra 1914
054 Casa Maria Fortunatu, București, 30 bis , strada Clementei 1914
055 Casa Virgil Hagi Panteli, București, 32, Bd. Domnitei 1914
056 Hotel Palace Predeal Predeal 1914
057 Casa Toma Taciu, București, 13, strada Columb 1914
058 Casa Bărbulescu, București, 56, strada Antim 1914
059 Casa Comandantului Alexandru Cătuneanu, București, 11, Bd Dacia 1914-1915
060 Casa Gogu Matei Craiova 18, strada Smardan 1914-1915
061 Vila Smărăndescu și Săvulescu Sinaia strada Princ. Nicolae 1915
062 Casa Maria Al. Apostolu, București, 15 , strada Columb 1915
063 Stația de Telegrafie fără fir Băneasa, București, 1915
064 Vila Pictorian-Beșlegeanu, Sinaia strada Bratianu 1915-1916
065 Parcelarea Bonapartei, București, Parcul Bonaparte 1918
066 Imobilul Wappner Baia Centrala, București, 11bis, strada Enei 1921
067 Casa Artemiza Pârâianu, București, 20, strada Romana 1921
068 Banque Belge pour l’étranger, București, Calea Victoriei strada Sarindar 1921
069 Casa Boldur-Voinescu, București, 30, strada Sf Constantin 1921
070 Casa Gr. Noica, București, 147, strada Romana 1921
071 Casa Const. I. F. Robescu, București, 46, Bd. Lascar Catargi 1922
072 Casa Const. Argetoianu, București, 36 strada Victor Emanuel 1922
073 Imobilul Societății Proprietatea Urbană, București, 60, Bd. Elisabeta 1922
074 Imobilul Societății Proprietatea Urbană, București, 31, Spl. Independentei 1922
075 Hipodromul Floreasca, București, 1922
076 Casa Ing. Prager, București, strada Popa Nan – strada Mecet 28 1922
077 Casa Ing. Văleanu , București, 17, strada Xenopol fosta Columb 1922
078 Casa Ing. Theodor Săvulescu, București, 12, strada N. Filipescu 1922
079 Casa av. Ionel Marinescu, București, 14, strada N. Filipescu 1922
080 Casa Dim. Neagu Sfintesti Teleorman 1922
081 Casa Al. Hassan, București, 54, strada Popa Soare 1922-1923
082 Casa Mih. Sc. Pherekyde, București, 6, strada Orlando 1922-1923
083 Casa Corneliu Botez, București, 4, strada Nordului 1922-1923
084 Palatul Societății Imobiliara, București, 4 si 4 bis, strada Lutherana 1922-1923
085 Casa Inginerului Cassasovici, București, 10 strada Maior Ene 1923
086 Casa Dr. A. Hönig, București, 10,strada Princ. D. Ghica 1923
087 Villa Otto Herbst Predeal 1923
088 Casa Theodor Marinescu, București, Soseaua Kiseleff- Bd. Popovici 1923
089 Casa I. Nicolaescu, București, Soseaua Kiseleff, strada D. 1923
090 Casa D. Ruptureanu, București, Soseaua Kiseleff strada D. 1923
091 Casa C. Popescu Focșeneanu , București, Soseaua Kiseleff strada D. Bd. Popovici 1923
092 Imobilul Arh. Paul Smărăndescu, București, strada Sfinti 49 strada Bolintineanu 10 1923
093 Casa Maria Arion, București, 36, Soseaua Jianu 1923
094 Vila Gheorghe Gătej Sinaia 1923
095 Casa Herck, București, Parcul Princip. Elena Sf. Elefterie 1923
096 Casa Eugen Calibășeanu, București, 37, strada Th. Aman 1923-1924
097 Palatul Societății Astra Română, București, Piata Rosetti 1923- 1924
098 Palatul Oficiul de vânzare al fabricilor de hârtie, București, 7-9 strada Matei Millo 1923-1924
099 Casa Eliza Toma Taciu, București, 21, strada Dionisie 1923-1924
100 Casa Ion Florian, București, 15, strada Popa Russu strada Martirului 1923-1924
101 Vila Sevastia A. Noica Sinaia strada Princ. Nicolae 1924
102 Vila Vlad Bortnowsky Sinaia strada Lascar Catargi 1924
103 Pavilion de expoziție, București, Târgul Mosilor 1924
104 Biserica din Crevenicul-Rădulești Rădulești Vlașca 1924
105 Conacul Ion A. Vetra Depărați Teleorman 1924
106 Liceul de fete Regina Maria, București, str. Eugen Stanescu str V. Conta 1924, 1927, 1932
107 Palatul Dacia România, București, 37, strada Wilson 1925
108 Caminul Funcționarilor Ministerului de Interne, București, Gara de Est 1925
109 Palatul Societății Creditul Rural, București, Bd. Bratianu strada Doamnei 1925-1926
110 Casa Dinu I. C. Brătianu Mamaia 1926
112 Casa Sevastia A. Noica, București, 10, strada Sf. Stefan 1926
113 Casa Eugen Melik Mosia Costești Papautii Comuna Papautii, Județul Botoșani 1926
114 Casa Al. Grigorescu, București, 32, strada Sf Voevozi 1926
115 Cavoul Berlescu Bucreti, București, Cimitirul Belu 1926
116 Gradina casei Jean Zaharof, București, strada Plantelor 1926
117 Vila Ing. V. Stăuceanu Predeal 1926-1928
118 Palatul Ziarului Universul, București, strada Brezoianu 1926-1930
119 Sanatoriul Maritim Dr. A. A. Antoniu Eforia 1927
120 Sucursala Băncii Marmorosch Blank, București, 78, strada Carol 1927
121 Conacul Floricel Dumitrescu Petrești Ilfov 1927
122 Imobilul Fundănescu, București, strada Carol 1927
123 Casa Theodor Iliescu, București, strada Gh.Panu 1927
124 Cavoul Familiei Arhitectului Paul Smărăndescu, București, Cimitirul Belu 1927
125 Casa Ing. Romanowski, București, strada Roma Parcul Bonaparte 1927
126 Casa Ing. Peter, București, Soseaua Jianu 1927
127 Biserica Văleni Muscel 1928
128 Casa N. Budurescu, București, 9, strada Dianei garaj 1928
129 Casa Willy Ungarth Sinaia 1928
130 Cavoul Familiei Georgescu Chiroiu, București, Cimitirul Belu 1928-1929
131 Vila Costica Dumitru, Sinaia strada Vasile Boerescu 1929
132 Casa Ing. Stefan Buescu, București, 26, strada Gandului 1929
133 Imobilul Grigorescu Parc-Hotel, Sinaia, Bd. Ghica 1929-1930
134 Banca Comercială Română, Ploiesti, 1930
135 Cavoul Familiei I. Zaharof, București, Cimitirul Belu 1931,1934
136 Imobilul D-nei Măriuka Costescu, București, 63-65, strada Aurel Vlaicu 1932
137 Casa Ing. Capșa, București, 15, strada Aviator Muntenescu 1932
138 Palatul Societății de Gaz și Electricitate, București, 33, Bd. Take Ionescu 1932-1933
139 Conacul Gr. Noica Chiriacu Vlașca 1933
140 Imobilul Inginerului Emil Prager, București, 33, strada Sfinți 1933
141 Vila Imbraus, Sinaia, strada Princ. Nicolae 1933
142 Biserica din Sinaia, Sinaia B-dul Ghica 1933-1938
143 Vila Sanda Smărăndescu Ghiulamila, Balcic 1934
144 Imobilul Bloc Smărăndescu, București, 27, Bd Take Ionescu 1934-1935
145 Conacul Traian C. Rădulescu, Uești Vlașca 1935
146 Casa Ing. Alexandru Teodoreanu, București, 2, strada Aron Florian 1936
147 Conacul Elisabeta Smărăndescu, Uiesti Vlașca 1936-1937
148 Apartament Alexandru Neagu, București, strada Batiște 1937
149 Vila Mihail Caputineanu, Balcic 1937
150 Imobilul Bloc Boros, București, 100, strada Lipscani 1937
151 Imobilul Letea, București, 12, strada Matei Millo 1937
152 Imobilul Oficiul de vânzare a hârtiei, București, 10, strada Matei Millo continuare 1937
153 Casa Carol Gutman, Sinaia 1938
154 Conacul Gabriela Teodoreanu, Girov Neamțu 1939
155 Facultatea de architectură, București, 3, strada Louis Barthou 1936-1940
156 Conacul Nicu Chiroiu, Borănești, Ialomița, 1912
Surse documentare:
https://arhivadearhitectura.ro/arhitecti/paul-smarandescu/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Smărăndescu

Prezentare grafică și selecție colaj foto: Arh. Cireșica Micu