24 iulie- ZIUA CELOR CE STAU DE STRAJĂ LA FRONTIERĂ!

Poliția de Frontieră Română (sau Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, abreviat IGPF) face parte din ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii.

*Poliția de Frontieră a fost înființată la 24 iulie 1864.

Deviza: „Patria et honor”

Oameni de onoare. Oameni în slujba patriei și a legii, oameni ce poartă cu onoare uniforma, stand de strajă la propriu, la frontiere. Neosteniți, contiincioși, dăruiți profesiei nobile pe care au ales-o.

Atribuțiile principale

 • Supravegherea frontierei de stat a României;
 • Prevenirea migrației frontaliere ilegale și criminalitatea transfrontalieră;
 • Controlul documentelor necesare pentru trecerea legală a frontierei;
 • Asigură derularea corectă a traficului de persoane și mărfuri în punctele de trecere;
 • Asigură controlul trecerii frontierei a armelor și munițiilor;
 • Supravegherea spațiului aerian adiacent frontierei de stat;
 • Aplicarea prevederilor tratatelor, documentelor sau convențiilor semnate de statul român cu statele vecine sau cu organizațiile internaționale;
 • Previne și combate pirateria și acțiunile teroriste în apele aflate sub jurisdicția statului român;
 • Controlul navelor și ambarcațiunilor despre care se dețin date și informații că desfășoară activități ilegale.

Structuri subordinate

Structuri subordonate nemijlocit, cu competență pentru întreaga zonă de responsabilitate a Poliției de Frontieră:

 • Serviciul Protocol și Traduceri
 • Serviciul Evidență Operativă
 • Serviciul Programe Post Aderare
 • Serviciul Achiziții
 • Serviciul Administrativ
 • Biroul Planificare, Evaluare și Statistică
 • Redactia Revistei „Frontiera”
 • Muzeul Poliției de Frontieră Române
 • Formațiunea Pază și Control Acces

Structuri teritoriale:

 • Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Galați
 • Garda de Coastă
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Constanța
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea
 • Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Călărași
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Olt
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj
 • Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Caraș-Severin
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș
 • Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Arad
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Bihor
 • Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș
  • Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava

Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei – Aeroporturi București – Otopeni

 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Aurel Vlaicu

Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj

 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca

Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu

 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Sibiu

Sectorul Politiei de Frontiera Aeroport Timișoara

 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport „Traian Vuia” – Timișoara
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Arad
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport „George Enescu” – Bacău
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Baia Mare
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Craiova
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Iași
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Mihail Kogălniceanu
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Oradea
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Satu Mare
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Suceava
 • Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Târgu Mureș

Alte structuri:

 • Puncte de contact:
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea
 • Școala de Perfecționare a Cadrelor Poliției de Frontieră – Orșova
 • Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră – Constanța
 • Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră – Iași
 • Baza de Reparații Nave – Brăila

SIGLA

Însemnul heraldic al Poliției de Frontieră Române are în compunere următoarele elemente:

 • scutul exterior de culoare albastră,
 • pe scut se află o acvilă cruciată de aur cu ciocul și ghearele roșii, ținând în gheara dreaptă o sabie de argint, iar în cea stângă o ramură de măslin verde, simbol al păcii și ordinii,
 • pe pieptul acvilei se află un scut verde, mobilat cu o bornă de hotar, din argint, pe care se află în partea superioară două săbii de culoare albastră, încrucișate, iar la bază o ancoră naturală (neagră), ce particularizează menirea instituției, evocând ideea de supraveghere și control, precum și inviolabilitatea frontierelor României, precum și doi lei de aur, afrontați, ce sprijină din dreapta și din stânga borna, simbolizand vigilența, noblețea, eroismul și sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor țării.

La baza scutului mare, pe eșarfa albă este înscris cu litere negre deviza „PATRIA ET HONOR” – Patrie și onoare – aceasta îmbogățește mesajul siglei și evidențiază devotamentul celor care slujesc în această structură.

File de istorie…

*** La 24 Iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna Decretul prin care se realiza unirea corpurilor grănicereşti „de dincoace şi dincolo de Milcov”, moment ce a devenit reper istoric pentru instituţia noastră, însemnând recunoaşterea identităţii instituţionale şi, totodată, piatra de temelie a Poliţiei de Frontieră de astăzi.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, această dată istorică a fost desemnată sărbătoare oficială a Poliţiei de Frontieră Române, fiind momentul de recunoaştere a identităţii instituţionale şi, de asemenea, temelia organizaţiei moderne de astăzi, care funcţionează la standarde europene.

În cei 157 ani de existenţă – şi nu numai, deoarece apărarea hotarelor ţării a existat din cele mai vechi timpuri – Poliţia de Frontieră Română a parcurs mai multe etape de transformare şi perfecţionare, în funcţie de caracterul perioadei istorice trăite, însă indiferent de forma de organizare sau denumire, misiunea a rămas întotdeauna aceeaşi, cea de străjer al legalităţii, ordinii şi liniştii la frontieră.

În prezent, ca instituţie specializată a Ministerului Afacerilor Interne, Poliţia de Frontieră Română are obligaţia să prevină şi să combată stările de pericol la adresa României, determinate de migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră şi, de asemenea, să apere viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii, activitatea sa constituind serviciul public desfăşurat în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi prin aplicarea legii.

DEMN DE APRECIAT, prin rezultatele obţinute, instituţia Poliţiei de Frontieră Române continuă să se afirme ca partener de încredere al statelor europene în lupta împotriva infracţionalităţii transfrontaliere, bucurându-se de respectul şi aprecierea structurilor similare din alte ţări, iar profesionalismul poliţiştilor de frontieră şi deschiderea spre colaborare, manifestate permanent în raporturile cu celelalte structuri, au avut un aport esenţial la obţinerea acestor performanţe şi crearea unei imagini pozitive a instituţiei în exterior.