Nicușor Dan, primarul general al capitalei, dă vestea: „Am transmis astăzi către SEAP documentația pentru achiziția Studiului de Fezabilitate privind extinderea sistemului de semaforizare inteligentă în Capitală.

După validarea acesteia de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, procedura de achiziție va fi deschisă pentru depunerea ofertelor.

Potrivit caietului de sarcini, modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă din București se va face în patru etape distincte.

În primă etapă, vor fi modernizate și, după caz, reconfigurate, 85 de intersecții aferente unui număr de 5 radiale care asigură legătura dintre ieșirile importante din oraș cu zona centrală: Şoseaua Colentina, Şoseaua Alexandriei, Bd. Iuliu Maniu, Şoseaua Bucureşti – Târgovişte, Șoseaua Berceni.

Etapa a doua prevede creșterea capacității centrului de trafic actual, inclusiv prin dotarea lui tehnologică (servere, soft-uri), pentru un management al traficului mai eficient în intersecțiile deja integrate în sistemul centralizat, dar și extinderea acestuia la alte intersecții din București.

Etapele 3 și 4 presupun includerea în sistemul centralizat de trafic a tuturor intersecțiilor din Capitală, respectiv extinderea semaforizării inteligente la nivelul întregului oraș.

Valoarea estimată pentru achiziția studiului de fezabilitate este de aproximativ 3,4 milioane lei fără TVA. În ceea ce privește sursa de finanțare, am depus, în parteneriat cu primăriile de sector, cerere de finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru elaborarea studiului de fezabilitate și implementarea proiectului‘‘.