Clotilde Armand: ”Intrăm în legalitate: toate contractele încheiate de Primăria Sectorului 1 vor fi publice pe site-ul instituției”

Primăria Sectorului 1 publică în integralitate toate contractele încheiate de autoritatea locală în perioada 2018-2020, pentru a asigura transparența activității autorității locale. Astfel, cetățenii Sectorului 1 pot vedea cum au fost cheltuiți banii publici în ultimii doi ani.

Documentele sunt postate pe site-ul instituției www.primariasector1.ro , la rubrica Transparență: https://www.primariasector1.ro/td-aparatul-de…

Hotărârea nr. 233/22 decembrie 2015 a Consiliului Local Sector 1 prevede ca toate contractele de achiziție publică care se vor încheia la nivelul aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor subordonate Consiliului Local să fie publicate pe pagina web a primăriei, în vederea asigurării transparenței decizionale.

”Vom publica pe site-ul primăriei toate contractele de achiziții publice pentru că transparența trebuie să devină regulă, în semn de respect față de comunitatea locală. Deși există o hotărâre de Consiliu aprobată încă din anul 2015 care obliga Primăria să facă publice contractele de achiziții, vechea administrație nu a respectat această prevedere, iar cele mai multe contracte au fost ținute la secret. De astăzi intrăm în legalitate, iar cetățenii Sectorului 1 vor putea urmări în timp real modul în care se cheltuie banul public”, a declarat primarul Clotilde Armand.

Conform Hotărârii nr. 233/22 decembrie 2015, toate informațiile referitoare la contractele de achiziție publică, de lucrări publice și de concesiune de servicii ar fi trebuit publicate pe site-ul primăriei, scanate, cu următoarele informații:

– Data încheierii contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia;

– Durata contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia;

– Valoarea contractului și a actelor adiționale aferente acestuia;

– Obiectul contractului administrativ.

IMPORTANT: Din acest moment, informațiile vor fi publicate în data de 15 ale lunii următoare, astfel încât contractele și documentația aferentă să poată fi consultată în timp real de către persoanele interesate.