Obligațiuni-simbol PMB28: la data de 23.04.2019 se va efectua prima plată de dobânzi anuale aferente obligațiunilor în RON emise de Municipiul București și listate la Bursa de Valori București.
 

Municipiul București a realizat la data de 23.04.2018 o emisiune de obligațiuni, în valoare totală de 555.000.000 RON, cod ISIN ROPMBUDBL053 și având simbolul PMB28, conform Prospectului de admitere la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. a unui număr de 55.500 obligațiuni emise de Municipiul București, aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018.

În acest sens, Municipiul București anunță Deținătorii de Obligațiuni-simbol PMB28 că, la data, de 23.04.2019 va efectua prima plată de dobânzi anuale, în valoare de 560 RON/obligațiune.

Concret, Societatea Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor de bani reprezentând dobânzi către Deținătorii de Obligațiuni, conform reglementărilor în vigoare aplicabile, Agentul de Plată desemnat fiind Raiffeisen Bank SA, conform prevederilor Prospectului de admitere la tranzacționare, aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018.

IMPORTANT: Sumele de bani vor fi plătite către Deținătorii de Obligațiuni înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni furnizat de Depozitarul Central către Municipiul București, la Data de Înregistrare (data de referință) 15.04.2019.

Plățile de dobânzi la data de 23.04.2019 se vor realiza prin următoarele modalități:

1) Plățile către Deținătorii de Obligațiuni persoane fizice și juridice care la data de referință 15.04.2019 dețin obligațiuni emise de Municipiul București evidențiate în conturi de instrumente financiare deschise la Participanții la sistemul Depozitarului Central, se realizează prin intermediul Depozitarului Central SA și al Agentului de Plată Raiffeisen Bank SA, prin transfer în conturile Participanților.

2) Plățile către Deținătorii de Obligațiuni persoane fizice și juridice care la data de referință 15.04.2019 dețin obligațiuni emise de Municipiul București evidențiate în conturile individuale administrate de Depozitarul Central, se realizează prin transfer bancar în conturile Deținătorilor de Obligațiuni, prin intermediul Depozitarului Central SA și al Agentului de Plată Raiffeisen Bank SA. Documentația necesară plăților prin transfer bancar în conturile Deținătorilor de Obligațiuni se poate depune în original la sediul Depozitarului Central SA sau se poate transmite prin poștă la adresa Depozitarului Central SA (Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2, București).

Nu se vor realiza niciun fel de plăți pentru Valoarea Dobânzii pentru fiecare Obligațiune prin plata în numerar, cec, mandat poștal sau orice altă modalitate cu excepția transferului bancar, conform secțiunii Termenii şi condițiile Obligațiunilor – pct. 7.4 Logistica plăților din Prospectul de admitere la tranzacționare.

Dobânda aferentă unei obligațiuni este calculată în conformitate cu prevederile secțiunii Termenii şi condițiile Obligațiunilor – pct. 5.4 Calculul valorii dobânzii din Prospectul de admitere la tranzacționare.

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 23.04.2019

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 23.04.2018 inclusiv, până la 23.04.2019 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 365 zile

Rata dobânzii (d): 5,60% pe an

D= (d x N x VN) / numărul de zile din anul respectiv, unde:

 „D” reprezintă Valoarea Dobânzii plătibilă la Data de Plata pentru o Obligațiune;

 „d” reprezintă Rata Dobânzii;

 „N” reprezintă numărul de zile din Perioada de Dobândă;

 „VN” reprezintă valoarea nominală a unei Obligațiuni.

*Valoarea calculată a dobânzii aferente fiecărei obligațiuni, plătibilă la Data Plății de 23.04.2019 este următoarea: D= (5,60% x 365 zile x 10.000 RON) / 365 zile = 560 RON.
Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor pot fi găsite în Prospectul de admitere la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. a unui număr de 55.500 de obligațiuni emise de Municipiul București, accesând site-ul www.pmb.ro, secțiunea Datorie publică locală – Deținători de obligațiuni, la adresa http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/detinatori_de_obligatiuni_2018.php.

Pentru informații suplimentare: obligatiuni2018@pmb.ro.

Obligațiuni-simbol PMB28: la data de 23.04.2019 se va efectua prima plată de dobânzi anuale aferente obligațiunilor în RON emise de Municipiul București și listate la Bursa de Valori București.