Analiza rezultatelor înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, organizată de Ministerul Educației Naționale în perioada 11 – 13 martie, relevă o rată cumulată de promovare (clasa a XI-a şi clasa a XII-a) de numai… 36,88%. Dar… în creștere cu 0,36% față de anul trecut (36,52%), după cum anunță Ministerul Educației într-un comunicat oficial!

Concret, ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigură promovarea (6 şi peste 6) este de 42,15% (47.598 de elevi din 112.925 prezenți). În raport cu anul școlar anterior (39,55%), se constată o majorare de aproape 3%. Oare acel infim plus 3% ar fi de natură să ne bucure?!? La clasa a XI-a, rata de promovare este 31,86%.

Potrivit datelor oficiale, pe probe, situaţia cumulată a notelor mai mari sau egale cu 5 este următoarea: 
• 69,5% la proba E)a) – Limba şi literatura română (67,7% în 2018)
• 71,7% la proba E)b) – Limba și literatura maternă (75,8% în 2018)
• 50,2% la proba obligatorie a profilului E)c) – Matematică sau Istorie (48,8% în 2018)

La proba la alegere a profilului E)d), susținută doar de elevii claselor a XII-a, rata notelor peste 5 a fost de 65,5% (81% în 2018).
În 8 judeţe, rata cumulată de promovare a depășit 40%: Iași (46,4%), Cluj (45,5%), Dolj (43,1%), Brăila (43%), Galați (41,9%), Alba (41,3%), Vâlcea (40,5%) și Suceava (40,2%). De asemenea, în Capitală, 40,4% dintre elevi au reușit să obțină medii generale mai mari sau egale cu 6. 
De la nivelul ministerului s-a trasnmis că rezultatele trebuie analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. 
În condișiile date, tensiunea e cu atât mai mare în vederea susținerii examenului propriu-zis!
La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele pot fi trecute în catalog.
*Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu exigențele pe care le implică acest examen, respectiv stabilirea și conştientizarea nivelului real de pregătire în vederea optimizării rezultatelor.

foto: ziare.com

Analiza rezultatelor înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, organizată de Ministerul Educației Naționale în perioada 11 – 13 martie, relevă o rată cumulată de promovare (clasa a XI-a şi clasa a XII-a) de numai… 36,88%.