Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară-Ancpi anunță că va scoate la licitație, în anul 2020, 510 unități administrativ-teritoriale. Acestea vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (#PNCCF).
În acest context, reprezentanții 
#ANCPI s-au întâlnit miercuri, 22 ianuarie 2020, cu membrii Uniunii Geodezilor din România, pentru a stabiliri măsurile necesare pentru accelerarea programului.

PRECIZARE: ANCPI, instituție publică aflată în subordinea #MLPDA, este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin AXA prioritară 11 din POR 2014-2020, care urmărește realizarea cadastrului general în 660 de UAT-uri rurale, până în anul 2023: https://tinyurl.com/v9eqbg3.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară-Ancpi anunță că va scoate la licitație, în anul 2020, 510 unități administrativ-teritoriale.