Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a semnat 39 de noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, care au ca beneficiari atât unități administrativ-teritoriale, cât și întreprinderi mici și mijlocii.

Proiectele, în valoare totală de 109.973.616,01 lei, vizează următoarele obiective:

 • înființare infrastructură preșcolară în comuna Chiajna (jud. Ilfov) – grădiniță cu program prelungit branșamente, utilități, împrejmuire, amenajare incintă și organizare de șantier – 9.475.667,13 lei;
 • extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale cartierului Örkő din municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna) – 2.091.569,57 lei;
 • reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din municipiul Brăila (jud. Brăila) – 4.681.242,78 lei;
 • reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 (fost grup școlar tehnic) din municipiul Alexandria (jud. Teleorman) – 3.078.893,50 lei;
 • traseu pentru biciclete – semicircular – Mioriței în municipiul Bacău (jud. Bacău) – 4.925.374,47 lei;
 • îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta (jud. Timiș), prin crearea de noi structuri sociale – 10.719.587,62 lei;
 • îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea locuințelor sociale, precum și realizarea pistelor de biciclete – acces la proprietate și acces auto la locuințele sociale în orașul Deta (jud. Timiș) – 5.551.850,71 lei;
 • modernizare EM PRIME CONSTRUCT SRL, prin achiziția unei instalații mobile de producere mixturi asfaltice – 7.068.950,83 lei;
 • diversificarea și dezvoltarea activității turistice a societății BRASROM SRL, prin inovare – 1.337.465,99 lei;
 • crearea unei unități de producție pentru inox acoperit prin PVD în cadrul BEST UTIL CONSTRUCT SRL – 7.948.498,70 lei;
 • creșterea competitivității economice la SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL – 6.340.781,72 lei;
 • creșterea capacității de producție în cadrul EDOFIER SRL, prin achiziția de utilaje și echipamente – 586.146,84 lei;
 • dotarea SC Road Energy Construct SRL cu utilaje performante pentru construcții – 1.412.985,18 lei;
 • diversificarea și modernizarea activității societății ECOZONE PROTECT SOLUTIONS A & D SRL, prin achiziția unor echipamente performante – 826.594,12 lei;
 • modernizarea fluxului de producție a mobilei în cadrul societății MOBIERA SRL – 1.216.794,59 lei;
 • achiziție utilaje pentru construcții în cadrul RDD CONS SRL – 552.771,17 lei;
 • construcții de calitate executate prin dotarea firmei CASSA BEN SRL – 1.475.757 lei;
 • dezvoltarea societății DIVERS ECO TECH SRL, prin achiziția de echipamente specifice – 319.901,74 lei;
 • îmbunătățirea competitivității întreprinderii INGSTROY CONSTRUCT SRL, prin achiziționare de utilaje – 1.466.341,80 lei;
 • creșterea competitivității MALU SERV SRL, prin achiziționarea unui centru de prelucrare CNC performant – 1.415.645,08 lei;
 • dezvoltarea SC DOMAR SRL, prin achiziția de utilaje – 577.299,39 lei;
 • diversificarea activității SC RUSARTIS SRL, prin înființarea unei unități de producție – 1.346.571,87 lei;
 • construire pensiune turistică P+M în cadrul HERTIM AGROEX SRL – 1.178.323,68 lei;
 • achiziție de echipamente performante pentru fabricare saltele în cadrul FLEXI-MOB TRADING SRL – 1.408.463,12 lei;
 • dotarea Mese Construct SRL cu active corporale și necorporale – 468.860 lei;
 • schimbarea destinației casei de locuit și a spațiilor comerciale, în atelier de confecții îmbrăcăminte de lucru, cu amenajări interioare, exterioare și consolidare clădiri în cadrul ELITE BIO CHAMP SRL – 1.394.242,05 lei;
 • creșterea competitivității DELPHIN YACHTS SRL, prin achiziție de echipamente – 1.424.111,08 lei;
 • construire atelier de reparații, racord la utilități, apă, canal, gaz, electricitate, amenajări exterioare, sistematizare verticale, împrejmuire cu gard în cadrul TRAFO SERVICE SRL – 1.546.229,48 lei;
 • diversificarea activității MATRIX COUGR SRL, prin executarea lucrărilor de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide – 1.413.216,38 lei;
 • construire imobil P+1, împrejmuire și amenajări în cadrul ARROX ATELIER SRL – 1.415.904,57 lei;
 • creșterea competitivității societății IDC TEAM SRL, prin achiziția de utilaje – 915.480,03 lei;
 • dezvoltarea și diversificarea activității societății HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL, prin achiziție de echipamente tehnologice performante și eficiente – 1.412.136,91 lei;
 • creșterea competitivității firmei Dradem Cons SRL, prin diversificarea activității acesteia – 1.408.411,33 lei;
 • extinderea capacității de producție a societății Arsat Industrie SRL, prin achiziția de echipamente inovative și performante – 12.092.182,03 lei;
 • achiziție de utilaje și echipamente la AUTO TRANS MAN SRL – 5.790.356,11 lei;
 • dezvoltarea societății MACAO NEW COLLECTION SRL, prin achiziția de echipamente performante – 801.664,03 lei;
 • ALINA WEB EXPERT SOLUTION SRL – centru de date performant – 750.116,50 lei;
 • achiziție de echipamente pentru SC INDUSTRIAL PAINTING ACCES SRL – 914.171,09 lei;
 • diversificarea activității la SC BY THE LAW HUB SRL, prin achiziția de echipamente pentru producția de mobilă – 1.223.055,82 lei.