Astăzi, 27 mai 2021, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a semnat contractele pentru finanțarea a 3 proiecte vizând dezvoltarea rețelelor de gaze naturale. În total, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 au fost aprobate recent 10 proiecte ale autorităților locale, în urma cărora 15.444 oameni vor fi conectați la rețele de gaze naturale.Sfarsitul primului paragraf

Prin cele 3 proiecte, finanțate prin POIM, având o valoare totală de 144 milioane lei, vor beneficia de acces la rețeaua de gaze naturale comuna Ozun din județul Covasna, comunele Tomești, Dănești, Cârța, Mădăraș și Sândominic din județul Harghita și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Forest, respectiv comunele Ciceu, Siculeni, Racu din județul Harghita.

„În România este necesară o îmbunătățire semnificativă în privința accesului la rețelele de gaze, rata de conectare este acum de numai 40% din totalul populației. Prin acest tip de proiecte, încercăm să recuperăm deficitul și este foarte bine că am prins șansa asta prin POIM, sperăm să reușim și pe programele viitoare. Îi felicit pe cei care au depus proiecte, pentru rapiditate și nivelul ridicat de expertiză. Prin PNRR vom veni cu o nouă propunere, să finanțăm proiecte cu o tehnologie avansată, gaze în amestec cu hidrogen”, a spus Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Barna Tanczos – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, prezent la eveniment, a declarat că acest apel de proiecte „a reprezentat o noutate și a necesitat un efort deosebit pentru toți cei implicați, inclusiv potențialii beneficiari. Toți cei implicați sunt deschizători de drumuri în domeniul rețelelor de gaze”.

În prezent, în localitățile de implementare a proiectului nu există sistem de distribuție gaze naturale, singura sursă de energie termică fiind lemnul de foc, folosit atât pentru încălzire, cât și pentru prepararea hranei și asigurarea apei calde menajere.

În total, au fost aprobate 10 proiecte, iar pentru 8 dintre acestea au fost semnate până acum contractele de finanțare, cu o valoare totală de 327,1 milioane lei.

Prin proiectul Înființarea infrastructurii inteligente de distribuție de gaze naturale și racordarea gospodăriilor și consumatorilor non-casnici publici în comunele Tomești, Cârța, Dănești, Mădăraș, extinderea și modernizarea rețelei existente în comuna Sandominic va fi finanțată interconectarea sistemului național de transport al gazelor naturale în microregiunea Ciucul de Sus.

Valoare – 62.7 milioane lei

Beneficiar – comuna Dănești, Harghita, reprezentant al Parteneriatului Tomești, Dănești, Cârța, Mădăraș și Sândominic.

Prin proiectul Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în zona ADI FOREST – comunele Ciceu, Siculeni, Racu se va asigura construirea/înființarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale, de peste 72 km, prin racordarea la conducta de transport gaze naturale Transgaz – Odorhei-Bălan. Se asigură, astfel, racordul pentru minim 2.153 gospodării și creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție gaze naturale.

Valoare – 44.6 milioane lei

Beneficiar – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Forest (cuprinde comunele Ciceu, Siculeni și Racu din județul Harghita)

Proiectul Înființarea rețelei inteligente de distribuție de gaze naturale, branșamente si alimentare cu gaze naturale, comuna Ozun, județul Covasna urmărește înființarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale, asigurarea de branșamente la consumatori casnici și instituții publice și realizarea unui racord de înaltă presiune cu stație de reglare măsurare predare.

Valoare – 36.7 milioane lei

Beneficiar – comuna Ozun, Covasna

La eveniment au fost prezenți fost prezenți secretarii de stat din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Roman și Csilla Hegedus și directorul general al AM POIM, Oana Arat, precum și Istvan Ráduly – prefectul județului Covasna și primari din cele două județe.

Proiectele pentru care au fost semnate astăzi contractele de finanțare din fonduri europene vizează două județe care, în special în depresiunile intramontane, sunt regiuni cu temperaturi medii anuale printre cele mai scăzute din România. Asigurarea energiei termice necesare încălzirii locuințelor, preparării hranei și furnizării apei calde menajere pentru populație a reprezentat dintotdeauna o problemă pentru care, odată cu implementarea celor 3 viitoare proiecte, sunt oferite soluții inteligente și sustenabile. Utilizarea surselor de energie cât mai eficiente, economice, cu randament ridicat, fără poluarea mediului înconjurător reprezintă un obiectiv ce poate fi atins prin folosirea gazului ca sursă de energie.

235,29 milioane euro investiții POIM 2014 – 2020 în domeniul gazelor naturale

La nivelul POIM 2014 -2020, alocarea pentru proiecte de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale este de 235,29 milioane euro. Valoarea proiectelor depuse în cadrul acestui apel este de 2.5 miliarde euro.

219 proiecte se află în evaluare.

Categorii eligibile de beneficiari – Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară și autorități publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

IMPORTANT: Investițiile eligibile pentru finanțare vizează atât utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul infrastructurii rețelei de gaz (presiune, debite, contorizare, etc), cât și achiziția de tehnologii IT integrate, care să faciliteze integrarea activităților participanților pe piața gazelor, precum și tehnologii care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale.

Prin intermediul acestui tip de proiecte, se urmărește dezvoltarea unei infrastructuri adecvate, aflate în proprietatea și aria de responsabilitate a autorităţilor administraţiei publice locale, astfel încât acestea să poată răspunde nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public în privința alimentării cu gaze naturale a colectivităţilor pe care le reprezintă.