În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Economiei și Comisia Europeană au organizat, la București, „Forumul Pieței Interne 2018/2019”, eveniment de amploare, care a reunit peste 200 de invitați din țară și din străinătate.
Demn de știut, tema evenimentului a fost una de mare importanță pentru agenda europeană, întrucât Piața Internă joacă și va juca în continuare un rol esențial pentru economia UE, funcționarea ei eficientă contribuind major la menținerea competitivității UE.
În alocuțiunea de deschidere Secretarul de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Ilie Călin Bodea a subliniat că Piața Internă “este instrumentul care asigură și consolidează poziția UE în actualul context geopolitic în schimbare, care se confruntă cu multe provocări și oportunități”. Acesta a anunțat adoptarea de către Consiliul European în 20 iunie a.c. a Agendei Strategice a UE pentru perioada 2019-2024, ce prevede că Piața Internă, în toate dimensiunile ei, este un activ cheie al economiei europene, iar din perspectiva competitivității, consolidarea politicii în domeniul Pieței Interne trebuie să meargă mână în mână cu noua politică industrială a UE.
Totodată în deschiderea lucrărilor Forumului, Hubert Gambs, Director în cadrul DG Grow, a prezentat mesajul Comisarului european pentru Piața Internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elzbieta Bieńkovska.
Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN, membru al Parlamentului European și fondatorul Forumului Pieței Interne, a transmis un mesaj video, în care, printre altele, a subliniat importanța acestui eveniment și a felicitat echipa Ministerului Economiei pentru rezultatele remarcabile înregistrate pe perioada Președinției României la Consiliul U.E.
LA eveniment au participat, de asemenea, Maria Grapini, membru al Parlamentului European, a Gabriela-Mihaela Voicilă, Secretar de Stat în cadrul Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Iulian Stanciu, Director General eMAG, a Renatei Juszkiewicz, Vicepreședinte EuroCommerce și Președinte al Organizației poloneze pentru comerț și distribuție, Marius Pîrvu,
Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Bogdan Pușcaș, Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Iuliana Chilea, Director General al Asociației pentru Standardizare din România, Malcolm Harbour, Consilier și Președinte în cadrul “Single Market Round Table” la Centrul de Politici Europene, fost membru al Parlamentului European și Președinte al Comisiei
IMCO – Piața internă și Protecția Consumatorilor din cadrul Parlamentului European, pe durata mai multor cicluri legislative.
Tematicile abordate în cadrul Forumului Pieței Interne 2018/2019 au vizat subiecte relevante și de actualitate pentru autorități, consumatori și mediul de afaceri:
Serviciile – au relevanță majoră, aspect subliniat și în concluziile Consiliului European
din luna martie 2019, prin care se solicită aprofundarea Pieței Interne cu accent pe dezvoltarea unei economii care să integreze serviciile. Această abordare este puternic ancorată în realitatea zilelor noastre, care arată că, la nivel global, producția se realizează în procente importante în cadrul unor lanțuri valorice globale și că produsele sunt din ce în ce mai mult comercializate împreună cu servicii aferente.
Dezbaterile au evidențiat importanța punerii în aplicare în mod adecvat a reglementărilor existente și a cooperării transfrontaliere între autoritățile competente din statele membre UE.
Comerțul cu amănuntul – Piața Internă este cadrul care asigură încrederea consumatorilor în produsele și serviciile furnizate pe piața UE, comerțul cu amănuntul fiind, prin urmare, sectorul cu cea mai mare vizibilitate pentru consumatori, dar și cu responsabilitatea esențială de a oferi acestora numai produsele/serviciile sigure și de calitate. Participanții au arătat impactul pozitiv pe care digitalizarea l-a avut asupra dezvoltării afacerilor, dar și provocările cu care se confruntă odată cu amploarea luată de comerțul electronic și cu modificarea modelelor de consum.
Standardizarea – în contextul în care tehnologia digitală a devenit parte integrantă a Pieței Interne, disponibilitatea standardelor pentru a asigura interoperabilitatea produselor și serviciilor complementare este esențială. Punerea la dispoziție în timp util a standardelor armonizate adaptate schimbărilor impuse de transformările digitale este, în opinia participanților, principala provocare pentru standardizarea europeană.
Achizițiile publice – sunt instrumente importante pentru aprofundarea și consolidarea Pieței Interne, pentru promovarea inovării și pentru utilizarea fondurilor publice în mod eficient și cu rezultatele așteptate de populație. Intervențiile participanților au reliefat necesitatea utilizării, pe o scară cât mai largă a digitalizării în procedurile de achiziții publice și importanța formării profesionale în domeniu.
Supravegherea pieței, conformitatea produselor și recunoașterea mutuală – în contextul adoptării Regulamentului privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, pe durata Președinție României la Consiliul UE, în cadrul dezbaterilor s-a subliniat importanța cooperării între Comisia Europeană și statele membre pentru întărirea capacității administrative a autorităților de supraveghere a pieței și pentru dezvoltarea infrastructurii necesare testării produselor. Se asigură astfel introducerea
pe piața europeană doar a produselor conforme cu cerințele legislației UE și condiții echitabile de concurență pentru operatorii economici. Cu privire la Regulamentul referitor la recunoașterea mutuală, prevederile acestuia asigură libera circulație pe teritoriul UE a produselor care sunt comercializate în mod legal într-un stat membru, dar care nu cad sub incidența legislației europene armonizate.
În cadrul concluziilor finale ale evenimentului, Kristin Schreiber, Director responsabil pentru IMM-uri, antreprenoriat și programul COSME în cadrul Comisiei Europene-DG GROW, a evidențiat rolul acestui eveniment la finalul actualului ciclu legislativ și instituțional european și a felicitat echipa Ministerului Economiei și a Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, Bruxelles, pentru implicare și pentru rezultatele extraordinare obținute în negocierile legislative și non legislative și pentru organizarea unor evenimente cu tematici relevante pentru Piața Internă.
Ministerul Economiei a prezidat lucrările Consiliului UE Competitivitate, iar prioritățile României pe durata Președinției la Consiliul U.E. au vizat Piața Internă și Industria, sectoare cu relevanță majoră în actualul context economic și social european.
IMPORTANT: Pe parcursul acestei perioade foarte intense au fost finalizate 12 dosare legislative cu
impact major asupra Pieței Interne și mediului de afaceri, iar în cadrul Consiliului U.E. Competitivitate, din luna mai 2019 au fost adoptate Concluziile privind Un nivel nou de ambiție pentru o piață unică competitivă. Acestea reliefează faptul că trebuie acordată o atenție deosebită provocărilor digitalizării și noilor modele de afaceri.
Totodată subliniază necesitatea eliminării barierelor nejustificate din cadrul Pieței Interne, punerii adecvate în aplicare a cadrului de reglementare existent și a plasării cetățenilor și afacerilor în centrul atenției.

Standardizarea – în contextul în care tehnologia digitală a devenit parte integrantă a Pieței Interne, disponibilitatea standardelor pentru a asigura interoperabilitatea produselor și serviciilor complementare este esențială.