Miercuri, 26 Ianuarie 2022, la ora 14:00, are loc ședința ordinară a Consiliului Județean Ilfov, convocată prin dispoziția președintelui instituției.

Proiectele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, la secțiunea:

Transparență -> Proiecte supuse dezbaterii publice:

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.01.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023.
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 32.994.000 lei pentru anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al Orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2021.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și unele asociații non-guvernamentale, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu – Consiliul Local Gruiu privind eșalonarea plății unui debit datorat.
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din comuna Snagov, județul Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil aflat în zona ,,Centru Istoric Dobroești”, ansamblu cu valoare locală de patrimoniu construit.
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei 1 Decembrie şi administrarea Consiliului Local 1 Decembrie.
 11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, în vederea realizării proiectului ,,Sănătatea are prioritate în Ilfov”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 13. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului privind prevenția, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul precoce al cancerului de col uterin pentru județul Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2022 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
 15. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, în anul 2021.