Institutul pentru Politici Publice (IPP), în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Pro Medierea (APM) și Asociația Profesională a Mediatorilor (APMR) au organizat la Sibiu (21 – 22 martie 2019), workshop-ul privind Medierea – soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și administrația publică, în cadrul proiectului INFO – MEDIERE – relație eficientă administrație – cetățean, folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor, cod SMIS 111610 cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
 
Timp de doua zile, 21-22 martie, funcționari din direcțiile juridice ale administrației publice locale, mediatori dar și reprezentanți ai societății civile au răspuns provocării lansate de organizatori de a găsi soluții prin care medierea să devină o procedură utilizată de către administrația locală în litigiile cu cetățenii.
Potrivit organizatorilor, discuțiile legate de tipologia conflictelor în care poate fi aplicată medierea au stârnit cele mai intense discuții, temerea legată de penalitățile aplicate de către Curtea de Conturi rămânând un argument folosit de către autorități pentru a evita folosirea acesteia. 
 
La sfârșitul dezbaterilor, participanții au căzut de acord că medierea ar avea aplicabilitatea cea mai mare în spețele privind fondul funciar și achizițiile publice, concluzionând că este nevoie de proceduri interne care să determine funcționarii să aplice medierea.  O altă concluzie a workshop-urilor a fost nevoia de mai multă informare în rândul cetățenilor cu privire la avantajele medierii, eventual luând forma unei campanii de conștientizare.  
 
Acesta a fost cea de-a treia sesiune de workshop-uri regionale, vor urma cele de la Arad, Râmnicu-Vâlcea, Oradea, Iași și Galați.

Timp de doua zile, 21-22 martie, funcționari din direcțiile juridice ale administrației publice locale, mediatori dar și reprezentanți ai societății civile au răspuns provocării lansate de organizatori de a găsi soluții prin care medierea să devină o procedură utilizată de către administrația locală în litigiile cu cetățenii.