Marți, 29 decembrie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat 81.151.321,46 lei, în vederea decontării facturilor pentru 124 obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Astfel, pentru etapa I, a fost plătită suma de 43.088.125,85 lei pentru 67 de obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 38.143.195,61 lei pentru 57 de proiecte de investiții.

Am aprobat decontarea tuturor facturilor sosite în minister până la data de 24 decembrie pentru PNDL I (etapa 2015-2020) și a celor primite până pe 13 octombrie pentru etapa a II-a programului. Subliniez că prioritatea în efectuarea acestor plăți o constituie exclusiv ordinea cronologică în care au fost trimise solicitările de plată de către autoritățile locale, și nu alte criterii”, a precizat CSEKE Attila, noul ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Trebuie știut că, din anul 2017 și până în prezent, au fost incluse la finanțare 7.251 de obiective de investiții în cadrul PNDL – etapa a II-a, cu o valoare de aproximativ 29,31 miliarde lei.

În cadrul PNDL – etapa I, dintre obiectivele de investiții incluse la finanțare au rămas în execuție 1.065, pentru care trebuie asigurate fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora, conform art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, fiind necesară suma de 2,70 miliarde lei.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://mlpda.ro/pages/plati

* * *

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.

În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora sunt publice și pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, secțiunea Lucrări Publice, Programul național de dezvoltare locală, rubrica Obiectivele de investiții, iar transferurile lunare sunt publicate în secțiunea Plăți.