Pentru a asigura transparența procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului, administrația locală a Sectorului 1 a elaborat un proiect de hotărâre de consiliu pentru aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului atât în etapa de elaborare a acestor planuri, cât și în etapa de reviziuire a lor.

Este vorba despre Planurile Urbanistice de Detaliu, documente de urbanism care se adoptă la nivelul Consiliului Local Sector 1.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) se elaborează în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Planului Urbanistic General al Municipiului București sau Planurilor Urbanistice Zonale, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism și a procedurii de avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

Potrivit proiectului de Regulament aflat în prezent în dezbatere publică, informarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism tip PUD: etapa pregătitoare, etapa aprobării PUD-ului, etapa de monitorizare a implementării PUD-ului.

Mai multe amănunte regăsiți aici: