Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Denes, a susținut miercuri, 20 februarie 2019, la sediul instituției, o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat proiectele care vor fi derulate de Ministerul Apelor și Pădurilor în 2019 în domeniul apelor dar și investițiile MAP realizate în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

”Investiții în domeniul gospodăririi apelor cu finanțare de la bugetul de stat:
(199,8 milioane lei + surse proprii ANAR, 300 milioane de lei + credite de angajament 200 milioane lei).
Valoare totală: aproximativ 700 milioane lei.

Din această sumă vor fi alocate fonduri pentru:
a. 60 de obiective care vor fi finalizate în 2019 cu valoare totală de 251,62 milioane lei.
Dintre acestea:
– Regularizare pârâu Bistrița pe sectorul Costești Băbeni, jud Vâlcea – 12 mil. lei,
– Amenajare Valea Hălmăgel, jud. Arad, 7,7 mil. lei,
– Consolidare talveg albie râu Sabasa, în comuna Borca, jud. Neamț, 9,3 mil lei;
– Refacerea capacității de tranzitare a acumulării lac de redresare aval captare Uzina Hidroelectrică Bacău II, jud. Bacău, valoare 8,5 mil lei;
– Amenajare Valea Botiza și Valea Sasu, în localitatea Botiza, județul Maramureș. Valoare 7,7mil lei;
– Regularizare râu Glavacioc la confluența cu pârâul Sericu, baraj Fulculești, județul Teleorman. Valoare 6,1 mil lei.

b. Pe lângă cele 60 de obiective care vor fi finalizate în 2019 se are în vedere și rezolvarea a peste 70 de puncte critice, suma alocată fiind de aproximativ 130 mil lei.

c. De asemenea, se vor finanța 36 de obiective cu 120 milioane de lei, dar acestea nu vor fi finalizate în 2019, ci în 2020, 2021.

Dintre acestea amintim:
– Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în Bazinul Hidrografic Crișul Alb în perioada 30-31.07.2018, jud. Hunedoara. Valoarea alocată este de 23 mil lei.
– Combaterea inundațiilor in Bazinul Hidrografic al râului Slănic, jud Buzău. Valoare 13,5 mil lei.
– Regularizare pârâu Belareca, jud. Caraș Severin. Valoare 8,3 mil lei.
– Regularizare pârâu Nădrag și afluenți, pe sectorul amonte localitate Nadrag, confluența cu râul Timiș, județul Timiș. Valoare 9,2 mil lei.
– Lucrări de apărare împotriva inundațiilor în Bazinul Hidrografic Casimcea, jud. Constanța. Valoare 2,3 mil lei.
– Amenajarea râului Someșul Mic în Municipiul Cluj, în zona aeroportului Cluj –Napoca. Valoare 3 mil lei, alocată în 2019. Valoarea totală a proiectului este de 110 milioane lei, iar lucrările prevăd și devierea cursului râului Someșul Mic, pentru extinderea aerportului. Dar ca acest fapt să fie posibil, autoritățile locale trebuie să mute podul care traversează șoseaua de centură a municipiului.

Ca o sinteză a acestor lucrări, în acest an, din sursele bugetare și veniturile proprii ale ANAR se vor face:
– 283,5 km de amenajare albie
– 164,55 km de consolidări de mal
– 48 km de diguri
– 245 mii metri cubi decolmatări.

d. Totodată, se vor aloca fonduri în valoare de 23 milioane de lei pentru 11 obiective, finanțarea provenind din surse externe, respectiv credit de la BDCE. Lucrările constau în efectuarea unor intervenţii la nivel structural, care au scopul de a creşte gradul de protecţie a populaţiei în cazul producerii de inundaţii catastrofalem dar și îmbunătăţirea nivelului de siguranţă a barajelor şi protejarea resurselor de apă.

Cele 23 milioane de lei vor fi repartizate astfel:
– Acumularea Vârfu Câmpului, județele Suceava și Botoșani – valoarea de 6,8 mil lei pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și demararea lucrărilor;
– Acumularea Runcu, jud. Maramureș – valoarea de 7,0 mil lei pentru continuarea lucrărilor la baraj.
Restul sumei, 9,2 milioane de lei, a fost repartizat pentru 9 obiective de investiții care se înscriu la capitolul – Consolidări și intervenţii pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale. Dintre acestea, în 2019 se va finaliza obiectivul de investiţii Amenajare Valea Rea, judeţul Satu Mare, și se vor pune în funcțiune următoarele capacităţi:
– 8 km de reprofilare albie,
– 9,425 km de consolidare mal,
– 1,235 km de zid sprijin.

e. Investiţii derulate de MAP prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) – pentru 2019:
Prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Ministerul Apelor și Pădurilor derulează 20 de proiecte.
Pentru 13 obiective de investiții au fost încheiate contractele de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare. Valoarea totală (fără TVA) a contractelor de asistență tehnică atribuite este de 38.985.288,69 lei.
• Pentru 1 obiectiv de investiții licitațiile sunt în curs de desfășurare.
• Au fost avizaţi indicatorii tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții:
1. „Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud”;
2. „Amenajare râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa-Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin și Județul Timiș”;
3. „Amenajarea complexă a râului Crișul Negru în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane pe cursul superior și mijlociu”.

Pentru proiectul „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”:
– a fost aprobat HG nr. 699/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național
– este depusă la AM POIM la data de 31.10.2018 Aplicația de Finanțare.
Se estimează că lucrările la cele 4 obiective menţionate anterior vor fi începute după parcurgerea etapelor legale de contractare, în semestrul II 2019.
• Proiectul „Amenajarea râului Crișul Repede în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Oradea și a localităților din aval – Punerea în siguranță a barajului Leșu, județul Bihor”:
Lucrările au început la finele anului trecut.
• Pentru obiectivul de investiții „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)”, Contractul de Finanțare a fost semnat la data de 9 noiembrie 2018.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare pentru implementarea proiectului „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)”. Etapa I + Etapa II este de 3.198.018.252,77 fără TVA (cca. 810 mil euro).
Stadiul:
– Lotul 1 – Stăvilarelor Edighiol și Periboina: Este semnat contractul de execuţie lucrări la 8.02.2019; Începerea lucrărilor este estimată în iunie 2019.
– Lotul 2 – Mamaia; 3 – Tomis (Casino); 4 – Agigea; 5 – Eforie: Începerea lucrărilor este estimată în octombrie 2019.
– Procedura de achiziţie pentru atribuirea contractelor P.T. și de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” – Etapa II zonele: Costinești, Olimp, Jupiter – Neptun, Balta Mangaliei – Venus – Aurora, Mangalia – Saturn, 2 Mai este în desfăşurare: documentațiile au fost postate pe SEAP la data de 27-28.12.2018.
– Procedura de atribuire a contractelor de servicii de supervizare lucrări „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” pentru Etapa 1 + Etapa 2 este în desfășurare și va fi finalizată în trimestrul II al anului 2019, când estimăm că vor începe şi lucrările. Trebuie menționat că începerea lucrărilor este condiționată de perioada sezonului estival, timp în care nu pot fi amplasate echipamentele și utilajele în zona plajelor.
Creditul bugetar alocat pe 2019 este de 81,84 milioane lei, din care pentru „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” – 30 milioane lei, restul sumei, respectiv 51,84 milioane lei, fiind repartizată celorlalte proiecte.
Pentru anul 2019 a fost alocat un credit de angajament de 3,9 milioane lei din care pentru „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” – 2,38 milioane lei. Aceste fonduri vor fi recuperate din banii europeni, după începerea lucrărilor.

Investiții ale Ministerului Apelor și Pădurilor realizate în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”:
• „Acesta este un proiect derulat de Ministerul Apelor și Pădurilor, dar care, din păcate, până în prezent nu s-a aflat în prim-planul atenției opiniei publice. De aceea, având în vedere că unul din obiectivele majore ale ministerului este conservarea și protejarea resurselor de apă, am demarat o campanie națională de informare a cetățenilor despre efectele poluării cu nitrați asupra sănătății oamenilor și mediului.
• Un studiu făcut de MAP anul trecut arată că, la ora actuală, doar 49,9% din fermierii chestionați consideră că gunoiul de grajd poate polua apele! În contextul în care în țara noastră sunt peste 3 milioane de ferme mici (sub 5 ha), ne confruntăm cu o poluare difuză, care nu poate fi controlată decât cu sprijinul direct al acestor fermieri. Iar această poluare afectează în primul rând fântânile fermierilor și, în al doilea rând, lacurile și bălțile, având ca rezultat eutrofizarea și, ulterior, moartea peștilor din lipsă de oxigen.
• Acesta este motivul pentru care, la începutul lunii ianuarie 2019, MAP a demarat o campanie națională de informare a publicului în ceea ce privește riscurile poluării apelor cu nitrați din surse agricole și a măsurilor care pot fi luate, cu referire în special la gestionarea gunoiului de grajd în gospodării și ferme mici.
• În ceea ce privește sprijinul direct acordat fermierilor, prin finanțarea autoritățile locale, MAP a semnat deja anul trecut și anul acesta un număr de 45 de contracte de finanțare, în valoare totală de 76.81 milioane lei, din care contribuția MAP de 74.92 milioane lei, restul fiind contribuția UAT-urilor beneficiare. Aceste investiții au însemnat: construirea a 33 de platforme comunale și o statie de compostare, toate dotate cu sistem de colectare și management al gunoului de grajd, 1 sistem de canalizare cu stație de epurare, 10 seturi de utilaje pentru creșterea capacității de operare a unor platforme existente.
• Valoarea totală a investițiilor este de 174,46 milioane lei, din care fondurile alocate de MAP, pe parcursul celor 5 ani de implementare, este de 161,8 de milioane de lei. Aceste investiții sunt destinate unui număr total de 89 de localități. La acestea se adaugă investițiile destinate localităților care deja aveau platforme de gunoi de grajd funcționale, ceea ce ridică numărul localităților beneficiare la 100.
• Anul acesta estimăm să finalizăm și să transferăm către UAT-uri sistemul de canalizare cu stația de epurare și 12 platforme comunale, dar și să contractăm încă 22 de platforme, care urmează să fie finalizate anul viitor”, a spus ministrul Ioan Denes.