IMPORTANT: Institutul Național de Administrație (INA), aflat în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a finalizat cea de-a doua serie de 15 programe de perfecționare profesională online (PPP online), desfășurate în perioada 28.09 – 09.10.2020, cu 285 de participanți. În urma evaluării competențelor dobândite, 89% dintre participanți au îndeplinit condițiile de absolvire (nota finală de minimum 7) și au primit certificatele digitale de atestare a competențelor, emise automat din platforma de training INA.

Luni, 19 octombrie, INA începe o nouă serie de 15 programe de perfecționare profesională online, care se vor desfășura în perioada 19 – 30.10.2020, pentru 295 de participanți din administrația publică centrală și locală.

ATENȚIE: Programele abordează teme de interes, precum: achiziții publice, sistemul de control intern managerial, audit public intern, aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, management financiar, comunicare și social media în administrașia publică, etică, integritate și anticorupție, managementul proiectelor în contextul  perioadei de programare 2021 – 2027, managementul de caz în asistența socială, liderii și planificarea strategică în situații de criză, managementul protecției informațiilor clasificate, stare civilă și evidența persoanelor.

Proiectul PPP online a generat interesul instituțiilor și autorităților publice, care au apreciat modalitatea inovatoare de organizare a programelor de perfecționare, răspunzând cerințelor individuale ale fiecărui participant, precum și gradul de accesibilitate crescut, mai ales în contextul sanitar actual.

În acest context, INA a prezentat conceptul PPP online și partenerilor din cadrul proiectului “Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” – Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Grupul Băncii Mondiale. Digitalizarea procesului de formare, prin organizarea programelor de formare profesională online, într-o manieră flexibilă și modernă, va fi transpusă și în cadrul proiectului pentru implementarea programelor de formare specializată şi de perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice pentru peste 4.000 de experți din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice locale.