Începând cu data 19 decembrie 2020, Inspecţia Muncii a pus la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.
Începând cu această dată, transmiterea registrului poate fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs, generate sau validate din versiunile 6.0.7/6.0.8 ale aplicației Revisal.
Noua versiune Revisal 6.0.8 aduce o serie de elementele noi:

 • Actualizarea nomenclatorului COR
  Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România în conformitate cu Ordinul de modificare şi completare a Clasificării Ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie emis de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale și Institutul Naţional de Statistică nr. 1.477/12.10.2020 /1.056/ 14.10.2020.
  Contractele în vigoare (active/suspendate/detașate) care au înregistrat codul 3252 în versiunea 6.0.8 nu se vor actualiza automat la noua versiunea de COR și vor fi regăsite în lista Actualizare COR, unde se va selecta ocupația aferentă contractului dintre codurile nou apărute: 325201 administrator programe naţionale boli transmisibile/ 325202 agent reţea boli transmisibile/325203 asistent coordonator programe naţionale curative şi boli netransmisibile (sau oricare alta ocupație validă din nomenclatorul actualizat).
 • Introducerea unui nou atribut pentru câmpul Tip normă:
  Normă întreagă conform O.U.G. nr. 132/2020, care are asociate informații referitoare la durata timp muncă, tip interval repartizare și timp muncă. Se aplică pentru toate tipurile de contract existente cu normă întreagă (Contract individual de muncă, Contract de muncă la domiciliu, Contract de munca cu clauza de telemuncă, Contract de ucenicie la locul de muncă, Contract de muncă temporară), mai puțin pentru tipul de contract Contract individual de muncă pentru tineri dezavantajați – Legea nr. 189/2018.
 • Introducerea unui nou tip de contract: Contract de muncă temporară cu clauză de telemuncă. – Alinierea perioadei contractului de ucenicie la prevederile legale în vigoare: perioada de contract acceptată este cuprinsă în intervalul 6 – 36 luni.
 • Identificatorul de salariat: CNP/Serie pașaport/Serie Act nu mai acceptă virgulă. Nu se mai permite înregistrarea de identificatori care conțin caracterul virgulă. – Indentificatorul de contract: Număr contract nu mai acceptă virgulă. Nu se mai permite
  Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti
  Tel.: +4 021 302 70 31; Fax: +4 021 252 00 97
  E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro
  www.inspectiamuncii.ro 2
  INSPECŢIA MUNCII
  înregistrarea de identificatori care conțin caracterul virgulă. Aceasta restricție se aplică contractelor neradiate, aflate în una din stările următoare: activ, suspendat sau detașat.
 • „Doresc să le mulţumesc colegilor mei şi echipei care s-a ocupat de acest proiect. A fost un efort uriaș, o muncă tenace, contra cronometru. Practic, s-a reușit ca, într-o lună și jumătate, să fie introdusă această nouă funcționalitate atât de necesară în momentul de față în contextul evoluției relațiilor de muncă. În plus, îmi exprim satisfacția că am reușit să realizăm acest lucru în cadrul mentenanţei, fără costuri suplimentare”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.
 • Rezultatele detaliate ale acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă, precum și cele privind respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, desfășurate de inspectorii de muncă în săptămâna 14 – 19.12.2020, sunt disponibile pe site-ul Inspecției Muncii accesând link-urile:
  https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/RAPORTARE+RM+si+SSM+Sapt.+14-19.12.2020.pdf/eb0da429-e198-4520-930f-0c09d81584ed
  https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/29517464/Raportare+Legea+55+Sapt.+14-19.12.2020.pdf/225af0f2-0a08-4bb2-95dd-9b5b96a9353e