În cursul anul 2018, populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) era de 12.930 mii persoane, reprezentând 66,2% din populaţia totală.
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, din totalul acestei categorii de populaţie, 64,8% erau persoane ocupate, 2,9% şomeri şi 32,3% persoane inactive.
Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numǎrul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost în anul 2018 de 1248‰, în scădere comparativ cu anul anterior (1267‰).
Demn de remarcat, un nivel mai ridicat al acestui indicator s-a înregistrat pentru persoanele de sex feminin (1665‰ faţă de 932‰ în cazul barbaţilor) şi pentru cele din mediul rural (1303‰, comparativ cu 1203‰ în mediul urban).
În anul 2018, populaţia activă a fost de 9069 mii persoane, mai mult de jumǎtate (57,2%) fiind bărbaţi. Dintre persoanele active, 96,6% erau în vârstă de muncă (15-64 ani). Tinerii de 15-24 ani reprezentau 6,8 % din populaţia activă, peste douǎ treimi dintre aceştia având domiciliul în mediul rural.
În anul 2018, populaţia ocupată cuprindea 8689 mii persoane, în uşoară creştere (+18 mii persoane) comparativ cu anul anterior. Dintre acestea 96,5% erau persoane ocupate în vârstă de muncǎ (15-64 ani).
Analiza distribuţiei pe grupe de vârstǎ a populaţiei ocupate indică faptul că ponderea cea mai mare era deţinută de persoanele în vârstă de 35-44 ani (28,5%), urmate de cele din grupa 45-54 ani (26,1%). Tinerii de 15-24 ani reprezentau numai 6,0% din populaţia ocupată.
Analizând repartizarea populaţiei ocupate după nivelul de instruire se constată că ponderile cele mai mari erau deţinute de persoanele cu studii liceale (39,9%), urmate de cele cu studii superioare (20,5%) şi de persoanele care au absolvit învǎţǎmântul profesional (17,4%). Ponderea persoanelor cu nivel de instruire primar sau fără şcoală absolvită era de 2,7%. potrivit sursei citate, distribuţia populaţiei ocupate după statutul profesional arată cǎ salariaţii deţin cea mai mare pondere în totalul populaţiei ocupate (74,8% în anul 2018). Lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau, în cursul anului trecut, 24,2% din populaţia ocupată.
În intervalul menționat, pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, salariaţii s-au concentrat în proporţie de 60,1% în servicii, 36,8% în industrie şi construcţii şi 3,1% în ramurile agricole. Din distribuţia numărului de salariaţi după regimul de lucru se observǎ faptul că majoritatea (98,9%) erau salariaţi angajaţi permanent.
În anul 2018, repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 83,2% din persoanele ocupate, peste jumǎtate dintre acestea (51,0%) locuind în mediul urban.
***Sectorul privat a fost preponderent în următoarele activităţi ale economiei naţionale: agricultură, silvicultură şi pescuit (98,8%), comerţ (98,4%), construcţii (98,3%), hoteluri şi restaurante (97,8%), industria prelucrătoare (97,2%). Sectorul public concentra 15,6% din populaţia ocupată; cele mai multe persoane care lucrau în sectorul public (74,3%) erau din mediul urban, 54,7 % erau femei, iar 75,5% lucrau în administraţie publicǎ şi apǎrare, în învǎţǎmânt şi în sǎnǎtate şi asistenţǎ socialǎ. În sectorul mixt lucrau 1,2% din persoanele ocupate.
Durata medie obişnuită a săptămânii de lucru pentru persoanele ocupate a fost în anul 2018 de 39,6 ore pe săptămână (35,0 ore pe săptămână în ramurile agricole, 40,5 ore în industrie şi construcţii şi 40,4 ore pe sǎptamânǎ în servicii). Activităţile cu cele mai ridicate durate obişnuite ale săptămânii de lucru au fost în construcţii şi hoteluri şi restaurante (41,1 şi respectiv 41,0 ore pe săptămână).
Precizare: Numǎrul şomerilor definiţi conform criteriilor BIM a fost în anul 2018 de 380 mii persoane, în scădere cu 15,5% faţǎ de anul precedent.

Analizând repartizarea populaţiei ocupate după nivelul de instruire se constată că ponderile cele mai mari erau deţinute de persoanele cu studii liceale (39,9%), urmate de cele cu studii superioare (20,5%) şi de persoanele care au absolvit învǎţǎmântul profesional (17,4%).