Activitatea de plasare de forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică. Acesta are în principal următoarele obligații: – să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul. – să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă. – să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere; – să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român. Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiții de reziliere. În cazul care, după semnarea contractului de mediere, persoana mediată nu își respectă obligațiile asumate, aceasta este obligată să achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare, în baza documentelor justificative, fără ca această sumă să depășească 200 euro/lucrător.
AGENTUL DE PLASARE nu are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.

CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română, înainte de plecarea din Romania.

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
 Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.  Nu accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.  Citește cu atenție clauzele contractului de mediere.  Verifică cu atenție oferta locului de muncă.  Verifică adresa și existența angajatorului străin.  Apelează la toate sursele de informare ale autorităților statului român și ale statului de destinație. Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE
 Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.
 Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță. Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.
 Nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau alte forme legale de angajare acceptate în țara de destinație.
 Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv.
IMPORTANT: Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma. (sursa: inspectiamuncii.ro)

Activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică.