ATENȚIE! INFORMAȚII DE ULTIM MOMENT pentru cei care doresc să se dedice nobilei cariere didactice!
Peste 30 de instituții de învățământ superior din România NU SE AFLĂ pe lista acelora care au voie să organizeze cursuri pentru formarea psihopedagogică a viitorilor profesori, cunoscute sub numele de “module pedagogice” sau “DPDD-uri”, potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.
Concret, din cele 67 de universități care pot pregăti cadre didactice, cel mai multe sunt de stat – 41, una este militară și alte 12 private. Este vorba despre ordinul 5.191 din 18 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial joi, 26 septembrie.
Executivul European a recomandat României, în Monitorul pe Educație 2019, “reproiectarea formării inițiale a cadrelor didactice“.
• DPPD-urile reprezintă formarea inițială a profesorilor, iar falimentul acestor DPPD-uri îl vedem anual la examenele de titularizare și definitivat
• Legea educației prevede din 2011 înlocuirea DPPD-urilor cu un masterat didactic, pe model finlandez
• Potrivit surselor Edupedu.ro, unul dintre motivele pentru care universitățile s-au opus desființării DPPD-urilor și înlocuirii acestora cu masteratul didactic este dispariția de pe lista universităților care au dreptul să formeze viitorii profesorii a acelor instituții de învățământ superior care nu au facultăți de științe ale educației. Concret, ASE a fost printre cele mai vocale universități împotriva masteratului didactic, potrivit surselor Edupedu.ro, acest masterat amenințând financiar academia care și-ar fi pierdut dreptul de a forma profesori de economie.

***ORDIN nr. 5.191 din 18 septembrie 2019 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2019-2020 (sursa: legislatie.just.ro)

În temeiul prevederilor art. 131 alin. (1), art. 133, art. 136, art. 138 alin. (1), (2), (3), (4), art. 236, art. 237, art. 238 și ale art. 239 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (3), art. 34 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.
Articolul 1:Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică sunt acreditate și se evaluează periodic de către Ministerul Educației Naționale, prin intermediul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
Articolul 2:
(1) În anul universitar 2019-2020 pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică instituțiile de învățământ superior acreditate cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Instituțiile de învățământ superior care nu figurează în anexă și intenționează să furnizeze Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică vor avea dreptul de a organiza acest program numai după obținerea avizului acordat prin hotărâre a Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
(3) În anul universitar 2020-2021 vor avea dreptul de a organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică numai instituțiile de învățământ superior acreditate care au parcurs/vor parcurge procedura de evaluare externă specifică acestui program și au obținut/vor obține, în perioada 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2020, avizul acordat prin hotărârile Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR).
Articolul 3:Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care pot organiza programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică este elaborată și aprobată anual prin ordin al ministrului educației naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Articolul 4:Direcția generală învățământ universitar și direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 5:Prezentul ordin se publică în Monitorului Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale, interimar,
Valer-Daniel BreazBucurești, 18 septembrie 2019.
*** În imagini, LISTA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE PENTRU CURSURI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ.

foto: Facultatea de Istorie a Universitatii Bucuresti

Peste 30 de instituții de învățământ superior din România NU SE AFLĂ pe lista acelora care au voie să organizeze cursuri pentru formarea psihopedagogică a viitorilor profesori, cunoscute sub numele de “module pedagogice” sau “DPDD-uri”.