Tinerii care abia au absolvit o instituție de învățământ și au minimum 16 ani împliniți, pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni de zile.

Una dintre condiții ar fi ca absolventul să aibă minimum 16 ani împliniți și să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din localitatea în care își au domiciliul.

Perioada de înscriere este de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, indemnizaţia reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.

„Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională), precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime). Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, precizează instituția citată.

ATENȚIE: Indiferent că au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, pentru absolvenții de liceu, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei încheierii situaţiei şcolare, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În ceea ce privește elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Ce ACTE sunt necesare pentru înregistrarea absolventului ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt:

• actul de identitate,

• actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii,

• declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate.