*Numărul deceselor înregistrate a scăzut în luna februarie 2020 faţă de luna ianuarie 2020 și a crescut în luna martie 2020 faţă de luna februarie 2020.

*Numărul căsătoriilor şi numărul divorţurilor înregistrate a crescut în luna februarie 2020 faţă de luna ianuarie 2020, dar a scăzut în luna martie 2020 față de luna februarie 2020

Lunile februarie și martie 2020 faţă de lunile ianuarie și februarie 2020

Natalitate, mortalitate şi spor natural: Potrivit Institutului Național de statistică, în luna martie 2020, s-a înregistrat naşterea a 11.857 copii, cu 270 mai puţini copii decât în luna februarie 2020, iar în luna februarie 2020 s-a înregistrat naşterea a 12.127 copii, cu 3.844 mai puţini copii decât în luna ianuarie 2020.

Numărul deceselor înregistrate în luna martie 2020 a fost de 22.591, cu 892 decese mai multe decât în luna februarie 2020.

Se remarcă, totodată, că numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în aceeași perioadă a fost de 83 copii, în scădere cu 19 decese faţă de luna februarie 2020.

În luna februarie 2020 numărul deceselor înregistrate a fost de 21.699, cu 1.653 decese mai puţine decât în luna ianuarie 2020, iar numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna februarie 2020 a fost de 102 copii, în creştere cu 11 decese faţă de luna ianuarie 2020.

Sporul natural a fost negativ atât în luna martie 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 10.734 persoane, cât și în luna februarie 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 9.572 persoane.

Numărul născuţilor-vii şi cel al deceselor ȋnregistrate ȋn luna februarie 2020 urmează tendinţa generală din ultimii 10 ani. Din luna martie 2020, criza sanitară ȋncepe să aibă efecte asupra fenomenelor demografice, prin scăderi uşor mai pronunţate ale acestora faţă de anul precedent.