Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în şedinţa de pe 15 iulie, proiectul “Casa Turismului”, care îşi propune asigurarea unui spaţiu comun de lucru pentru operatori din industria turistică şi autorităţi într-un imobil de pe Calea Victoriei, la numarul 2, ce va fi transmis în administrarea Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică.

De asemenea, Casa Turismului va fi sediul Organizaţiei de Management a Destinaţiei Turistice Bucureşti, aceasta urmând a fi validată ulterior apariţiei normelor la Legea turismului.

“Se aprobă proiectul ‘Casa Turismului’ în vederea asigurării unui spaţiu comun de lucru şi reprezentativitate pentru confederaţiile/ federaţiile patronale reprezentative, cu activităţi în domeniul turismului, organizaţiile patronale, angajatorii din turism, precum şi alte entităţi relevante, cum ar fi: asociaţii de promovare, asociaţii profesionale, administratori ai ariilor protejate, reprezentanţi din mediul academic, din instituţiile de cercetare-dezvoltare, şcoli de formare profesională în turism, camere de comerţ şi industrie şi alte asemenea entităţi şi autorităţi publice locale care funcţionează potrivit legii pe raza municipiului Bucureşti”, prevede proiectul de hotărâre adoptat.