▪ În anul 2019, rata de ocupare* a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,9%, cu 0,9 puncte procentuale peste ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020

▪ În anul 2019 populaţia activă a României era de 9033 mii persoane, din care 8680 mii erau persoane ocupate şi 353 mii erau şomeri

INS anunță că, în anul 2019, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,0 puncte procentuale.

Se remarcă faptul că la fel ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (74,6%, faţă de 56,8% la femei). Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (67,1%, faţă de 64,2% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,7%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 47,8%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (89,2%). Erau ocupate 68,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 44,4% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+80 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (75,8%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2019 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 23,1% din populaţia ocupată. Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 18,1% din totalul populaţiei ocupate.

Potrivit statisticilor oficiale, ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi (16,1%), specialiştii în diverse domenii de activitate (15,6%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (15,2%). Din totalul persoanelor ocupate, 21,2% lucrau în sectorul agricol, 30,1% în industrie sau construcţii şi 48,7% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6837 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (24,0%), comerţ (18,6%) şi construcţii (10,5%). Comparativ cu anul 2018, scăderi mai importante ale numărului de persoane ocupate s-au înregistrat în agriculturǎ, silviculturǎ şi pescuit (-94,4 mii persoane) și industria prelucrătoare (-35,1 mii persoane). Cele mai semnificative creşteri faţă de anul precedent s-au înregistrat în construcții (+37,3 mii persoane), comerţ (+28,8 mii persoane), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+16,0 mii persoane), sănătate și asistență socială (+12,8 mii persoane) și administrație publică și apărare (+10,5 mii persoane). Din totalul persoanelor ocupate în anul 2019, au lucrat cu program parţial 619 mii persoane (7,1%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (85,8%). În anul 2019, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,9 ore pe săptămână; 148 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 13,5 ore pe săptămână. Rata şomajului** a fost de 3,9%, în scădere față de anul precedent (4,2% în 2018). Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,9 puncte procentuale (4,3% la bărbaţi faţă de 3,4% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 1,1 puncte procentuale (4,5% în rural faţă de 3,4% în urban). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (16,8%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

De luat în seamă, totodată, șomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 6,3%, respectiv 4,0%. Rata şomajului a fost de doar 1,6% în cazul persoanelor cu studii superioare. Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 1,7%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 42,4%. Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 8,9%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 52,9%.