Guvernul României a aprobat joi, 23 mai, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.

Documentul reglementează cadrul legal privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară și a centrelor comunitare integrate în contextul dezvoltării rețelei de asistență medicală comunitară, în conformitate cu Programul de Guvernare.
Concret, modul de colectare a datelor, analiză, planificare, monitorizare și evaluare a serviciilor de asistență  medicală comunitară la nivel național se va face prin  aplicația on-line cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro înscrisă în REGISTRU GOV.RO.
Actul normativ stabilește, de asemenea, și atribuțiile tuturor structurilor implicate în asistența medicală comunitară, respectiv Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și autoritățile administrației publice locale, dar și atribuțiile, timpul de lucru și salarizarea personalului care desfășoară activitatea de asistență medicală comunitară (asistenți medicali comunitari, moașe și mediatori sanitari).
Se mai reglementează normarea și condițiile specifice de ocupare a posturilor de către asistentul medical comunitar, moașă  și mediatorul sanitar, dar și organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor comunitare integrate și raportarea  și înregistrarea  activității de asistență medicală comunitară.
Potrivit unui comunicat din partea ministerului de resort, în premieră, se dă posibilitatea furnizorilor privați să poată furniza servicii de asistență medicală comunitară și se stabilesc condițiile pentru acest lucru.
Ministerul Sănătății, prin  Unitatea de incluziune socială și structurile de control din aparatul propriu, precum și al celor existente la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București va realiza activitatea de control a activității și va aplica sancțiuni în cazul nerespectării legislației privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.
Finanțarea centrelor comunitare integrate se va asigura din transferuri  de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului
Sănătății, venituri proprii ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,  fonduri externe nerambursabile și, după caz, alte fonduri legal constituite.
“Aveam nevoie de stabilirea unui cadrul clar normativ prin care să putem interveni eficient în scopul creșterii calității și a numărului de servicii medicale pentru populația apartinând grupurilor vulnerabile. Asistența medicală comunitară se desfășoară în prezent neuniform,  cu dificultate, fie din cauza neînțelegerii de către reprezentanții autorităților administrației publice locale a importanței acestor categorii de personal în comunitate, fie datorită lipsei de claritate și detaliu a cadrului normativ. Urmărim creșterea accesului la servicii medicale de sănătate a grupurilor vulnerabile și reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, obiective asumate și în Strategia Națională de Sănătate 2014- 2020 și în Programul de Guvernare”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.
Ministerul Sănătății  asigură, în prezent, finanțarea pentru 1556 asistenți medicali  comunitari (AMC) și 470 de mediatori sanitari pentru comunitățile de romi (MSR).

foto: F

Asistența medicală comunitară se desfășoară în prezent neuniform,  cu dificultate, fie din cauza neînțelegerii de către reprezentanții autorităților administrației publice locale a importanței acestor categorii de personal.
acebook