Executivul a aprobat în cursulacestei săptămâni, în ședință de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Administrației Naționale „Apele  Române” (ANAR).

Astfel, în acest an, bugetul de venituri al ANAR este de  1,9 miliarde lei, mai mare faţă de execuția anului precendent cu peste 382 milioane lei, respectiv 23,94%, fapt datorat majorării sumelor alocate de la bugetul de stat. Totodată, bugetul de cheltuieli însumează credite de angajament în valoare de 4,5 miliarde lei, fiind mai mare cu 51,74% față de execuția anului 2022, respectiv credite bugetare în valoare de 2,1 miliarde lei, valoare mai mare cu 32,63% față de execuția anului 2022.

„Majorarea bugetului de venituri al ANAR în acest an cu peste 23% față de anul trecut este extrem de importantă, atât pentru derularea investițiilor în managementul apei prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și pentru realizarea lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor. Aceste lucrări sunt esențiale pentru asigurarea modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, dar și pentru implementarea corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile. Totodată, adaptarea la schimbările climatice și reducerea riscului la inundații sunt prioritățile noastre permanente”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos.

În ceea ce privește proiectele finanțate prin PNRR, ANAR a propus un buget pentru anul 2023 de peste 338 milioane lei. Printre investițiile prevăzute în acest buget, se numără  reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului de gospodărire a apei, precum și a implementării corespunzatoare a Directivei Cadru Apă și a Directivei Inundații.

De asemenea, vor fi achiziționate servicii de proiectare pentru adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații.

Totodată, administrațiile bazinale vor fi dotate adecvat pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, iar obstacolele din cursurile de apă vor fi eliminate în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă.

Bugetul ANAR aprobat astăzi prevede și implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice amplasate pe digurile de apărare la inundații.

Din programul alocat pentru anul 2023 al ANAR,  obiectivele de investiții finanțate vizează atât lucrări de protecție împotriva inundațiilor, cât și lucrări de protecție a mediului.

Printre lucrările de protecție împotriva inundațiilor care vor fi realizate în acest an se numără: amenajarea râului Gilort în zona localității Novaci. județul Dolj (A.B.A. JIU), reabilitarea conductei de aducțiune priza de apă Câmpul lui Neag-Baraj Valea de Pești, județul Hunedoara (A.B.A. JIU), amenajarea râului Trotuș și afluenți pe tronsonul Ghimeș – Urechești. județul Bacău (A.B.A. SIRET), punerea în siguranță și reabilitarea amenajărilor de la nodul hidrotehnic Stânca Costești (A.B.A. PRUT – BÂRLAD), punerea în siguranță a acumulării Pârcovaci pe râul Bahlui, jud. Iași (A.B.A. PRUT – BÂRLAD).

Potrivit informațiilor oficiale, în ceea ce privește lucrările de protecție a mediului estimate a fi finalizate în acest an, acestea au în vedere montarea de echipamente pentru îndepărtarea plutitorilor pe cursurile de apă din B.H. Crișuri (A.B.A. CRIȘURI), precum și realizarea unor secțiuni de intervenție la plutitori pe cursurile de apă administrate de A.B.A. SOMEȘ – TISA (A.B.A. SOMEȘ – TISA).