În ședința de miercuri, 8 mai 2019, Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Mediului, Hotărârea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”.

Valoarea investiției este de 44,5 milioane lei, pentru amenajarea de piste de biciclete pe 21 de străzi, cu o lungime de 48 km și o suprafață totală de peste 166 m2. În plus, vor fi amenajate și un număr de 420 de locuri de parcare pentru biciclete. Durata de execuție a proiectului este de șase luni.

Configurarea actuală a arterelor de circulație din București nu asigură o circulație fluentă și facilă a traficului de bicicliști și nici nu permite o dezvoltare a rețelei de piste de biciclete care să îmbunătățească condițiile de circulație pentru această categorie de participanți la trafic. În Capitală există trasee pentru biciclete amenajate în scop de agrement, dar acestea acoperă o gamă restrânsă de interes, comparativ cu situația la nivel european. Bicicliștii sunt participanți la trafic vulnerabili față de alte categorii, de aceea este necesară separarea traficului bicicletelor de cel auto pentru prevenirea accidentelor.

Primăria Municipiului București deține calitatea de beneficiar și este Autoritatea Contractantă în cadrul proiectului de investiții “Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”. Finanțarea obiectivului de investiții se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și de la bugetul local al Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului București, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.