Institutul Național de Administrație (INA), aflat în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a lansat Oferta de programe de perfecționare profesională online pentru personalul din administrația publică centrală și locală, organizate în  perioada septembrie – decembrie 2020.

În acest context, la sediul INA, în prezența secretarului de stat în MLPDA, Augustin-Cătălin Iapă, și a consilierului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Liviu Bostan, a avut loc o prezentare a platformei online, la care a participat echipa de proiect.

IMPORTANT: Aceste programe se vor desfășura timp de 18 ore (repartizate pe maximum 2 săptămâni), dintre care 8 ore în modul sincron (formatorul și cursanții vor fi simultan online) și 10 ore în modul asincron (formatorul și cursanții vor fi online la momente diferite). Toate programele au o orientare spre aplicații practice, studii de caz, rezolvări de probleme, care vor solicita colaborarea între participanți și se vor derula sub coordonarea formatorului.

În ofertă sunt incluse 22 de programe de perfecționare, fiind abordate teme precum: managementul situațiilor de urgență, Codul administrativ – reglementări în domeniul funcției publice, managementul proiectelor europene, aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, comunicarea în situații de criză etc.

Formatorii INA implicați în procesul de perfecționare sunt persoane cu experiență și expertiză în domeniu, care vor susține aceste programe cu titlu gratuit. Aceștia au participat la programul „Formare de formatori – Utilizarea noilor tehnologii de învățare online”, organizat de INA în perioada 23 aprilie – 4 mai 2020.

Trebuie știut că finalizarea programelor de perfecționare profesională se va realiza prin certificate de atestare a competențelor.

Secretarul de stat Cătălin Iapă apreciază inițiativa INA ca fiind un demers benefic pentru profesionalizarea personalului din administrația publică într-o manieră modernă, facilitând schimbul de experiență între participanți, consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor necesare în vederea eficientizării activității. Domnia sa a prezentat bune practici în domeniul digitalizării administrației publice și dezvoltării unor resurse interactive de învățare.

La rândul său, Liviu Bostan consideră că, prin acest proiect pilot, INA are posibilitatea să dezvolte și să rafineze un concept eficient, util și practic de realizare a perfecționării profesionale, în acord cu solicitarea formulată de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, ca programele de formare pe care le derulează INA să aibă rezultate concrete și aplicabile în diferite domenii de activitate din administrația publică.

De asemenea, conducătorii autorităților și instituțiilor publice vor putea evalua beneficiile formării online, incluse în programul curent al participanților, fără a crea blocaje sau întreruperi în activitatea curentă.

Informații referitoare la ofertă, tematică, formatori, precum și la modalitatea de înscriere sunt disponibile la adresa: https://training.ina.gov.ro/.