CENTRU DE ELABORARE PROIECTE UNIONALE: „Am ajuns la pragul schimbărilor: în curând întreprinzătorii din România vor avea la dispoziție surse mari de fonduri nerambursabile, o oportunitate fără precedent.

În ultima vreme, au fost multe discuții, dezbateri despre finanțările din fondurile europene în perioada 2021-2027, și nu din întâmplare.

După lungi confruntări între țările membre și între regiuni, s-au stabilit domeniile și teritoriile pentru care se vor aloca sume importante.

În plus – regretabil – a intervenit pandemia generată de Covid-19, astfel s-a introdus sistemul de amortizare a efectelor negative asupra economiei țării prin alocarea pentru România unei sume cadru mai mare decât cea stabilită inițial”.

Concret, țara noastră va beneficia de suma cea mai mare dintre toate țările UE, și anume cca. 80 miliarde Euro.

Este un lucru binevenit pentru ameliorarea situației economice de criză create de pandemie și pentru ajutorarea întreprinzătorilor care suferă din cauza acestei crize.

perioada următoare are la dispoziție 80 miliarde Euro alocate din care 33 miliarde Euro sunt special alocate pentru reabilitarea economică a țării, fond care trebuie utilizat cu prioritate.

Astfel, este o oportunitate extraordinar de mare pentru cei care au idei și planuri de afaceri viabile în timp.

Dacă ne uităm puțin pe sumele alocate, vedem clar că o astfel de șansă de dezvoltare prin fonduri europene se pune doar odată la dispoziția unei generații!

Potrivit informațiilor publicate de cepu.ro/fonduri-europene-2021/ , scopul principal al reabilitării economice a țării, este – în afară de modernizarea țării și dezvoltarea orașelor/comunităților locale, respectiv modernizarea sistenmelor de servicii publice – fortificarea mediului de afaceri.

Uniunea Europeană, focalizând o mare parte din fonduri către mediul de afaceri, asigură României atât o dezvoltare economică mai accentuată, cât și crearea de noi locuri de muncă.

De luat în seamă: În cadrul acestui plan de dezvoltare, sunt alocate cca. 4 miliarde Euro.

În curând, putem solicita finanțări nerambursabile pentru multe domenii de activitate, de exemplu:

  • dezvoltare rurală, turism rural,
  • dezoltare servicii,
  • finanțări pentru start-up-uri.,etc.

De o atenție sporită vor beneficia:

  • investițiile ”verzi” și de digitalizare
  • sectoarele de producție și IT
  • diferite servicii
  • inovațiile

De asemenea, trebuie știut că Ministerul Fondurilor Europene are în vizor 8 de finanțare pentru perioada de 2021-2027:

1.-Programul Operațional de Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) – 2,143 miliarde Euro.

2.-Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  – 4,615 miliarde Euro.

3.-Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) – 7,722 miliarde Euro.

4.-Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) – 2,594 miliarde Euro.

5.-Programul Operațional Sănătate (POS) – 4,73 miliarde Euro.

6.-Programul Operațional Asistență Tehnică – 5967 milioane Euro.

7.-Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) – 1,76 miliarde Euro.

8.-Programul Operațional Transport (POT) – 8,3 miliarde Euro (fonduri administrate de către Ministerul Transporturilor)

Intreprinderile mici si mijlocii vor putea solicita finanțări în cadrul programelor de la punctele 1, 3. si 7.