„Demarăm cea de-a doua sesiune de selecție a proiectelor din domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor.

Proiectele vor beneficia de finanțare nerambursabilă din partea Primăriei Capitalei, în baza Legii 350/2005, iar bugetul destinat programului este de 1,9 milioane lei. Sesiunea de depunere a proiectelor începe în data de 4 august, iar data limită pentru depunerea propunerilor este 2 septembrie, ora 16.30.

În ceea ce priveşte domeniul protecţia mediului înconjurător, se au în vedere următoarele categorii de proiecte de interes general/local care vizează:

– Susţinerea şi promovarea protecţiei mediului prin utilizarea unor mijloace de transport ecologice;

– Îmbunătăţirea calităţii aerului în Municipiul Bucureşti;

– Dezvoltarea spiritului civic şi ecologic urban prin activităţi de voluntariat;

– Creşterea suprafeţelor şi a calităţii spaţiilor verzi urbane;

– Conservarea şi protecţia resurselor naturale;

– Igienizarea/înfrumuseţarea spaţiului public.

Pentru domeniul protecţia animalelor sunt vizate, printre altele:

– Dezvoltarea şi diversificarea activităţlilor care au ca scop protecţia şi bunăstarea animalelor;

– Promovarea drepturilor animalelor şi a sancţiunilor care sunt aplicate celor care încalcă prevederile legate în domeniul protecţiei animalelor,

– Prevenirea şi combaterea abandonului animalelor;

– Responsabilizarea şi educarea societăţii civile;

– Promovarea beneficiilor folosirii animalelor în diverse terapii, precum şi în activităţi asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale;

– Schimbarea mentalităţii colective a cetăţenilor din Bucureşti faţă de actul de adopţie;

– Conştientizarea cetăţenilor cu privire la problemele generate de abandonul animalelor;

– Prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi de cruzime împotriva animalelor;

– Activități de susținere a biodiversității urbane;

– Activități care au ca scop capturarea animalelor sălbatice rănite sau aflate în pericol de pe raza Municipiului București, îngrijirea și recuperarea lor, pentru a fi apoi eliberate în natură;

– Schimbarea mentalității colective a locuitorilor Municipiului București față de animalele sălbatice care trăiesc în mediul urban.

Documentația necesară pentru scrierea ofertelor poate fi procurată de pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, iar informațiile suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021.3305.55.00 int. 1130”.

Informația a fost transmisă marți de către primarul general al capitalei- Nicușor Dan.