Comisia Europeană a lansat recent o finanțare pentru programe sportive și adaptarea infrastructurii sportive la provocările societale actuale – „Programe sportive pentru sportul de masă și inovare în infrastructură”.

Finanțarea face parte din programul Comisei Europene pentru 2021 – „Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare în domeniul educației, sportului și culturii”, bugetul apelului de finanțare este de 1.900.000 euro (acest buget poate fi majorat cu maximum 20%), iar valoarea maximă acordă unui proiect este de 400.000 euro.

Termenul final de depunere a propunerilor de proiecte este 16 iunie 2021, ora 17:00 (ora Belgiei), iar aplicațiile se depun doar online pe pagina web menționată la sursa de finanțare.

Trebuie știut: Aplicanții eligibili care pot accesa finanțarea trebuie să provină din statele membre UE și sunt entități juridice publice sau private: federații sportive, organizații și cluburi sportive cu personalitate juridică care organizează în mod regulat competiții sau activități sportive și care au activități în Europa, o dimensiune europeană sau o acoperire europeană; persoane înregistrate ca PFA, organizații internaționale. Sunt permise doar propunerile de la solicitanți individuali.

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a permite organizațiilor sportive să proiecteze și să promoveze noi forme de sport și activitate fizică, să comunice despre aceste activități și beneficiile acestora și să creeze instalații sportive ușoare.

Obiectivul specific al acțiunii este de a sprijini promovarea activității fizice sub formă de practici sportive flexibile și moderne, atât în ceea ce privește ofertele (antrenament, activități), cât și infrastructura.

Acțiunile care pot fi finanțate sunt (lista neexhaustivă):

* adaptarea infrastructurii existente și crearea de instalații sportive ușoare, care completează direct rezultatele așteptate;

* organizarea de noi forme de activități „fizice” și integrarea cu activități tradiționale;

* abordări inovatoare ale programelor de formare;

* activități intergeneraționale și sensibilizarea tinerilor pentru a spori participarea acestora;

* utilizarea tehnologiilor digitale și a rețelelor sociale.

Activitățile trebuie să înceapă după semnarea acordării grantului (noiembrie-decembrie 2021), iar durata de implementare a acțiunilor proiectului trebuie să fie cuprinsă între 18 și 24 de luni.

ATENȚIE: Cererile de grant trebuie redactate într-una din limbile oficiale ale UE (se recomandă limba engleză), utilizând formularul electronic disponibil pe pagina de internet a cererii de propuneri: https://ec.europa.eu/…/call-fiche_pppa-sport-2021…

Pagina oficială a cererii:

https://ec.europa.eu/…/pppa-sport-2021-grassroots…

foto: Facebook