Ceva cu care ilfovenii se mândresc! Actualul liceu ”Vintilă Brătianu” din Dragomirești – Vale a fost în anul 1911, prima școală de horticultură din România!
↗️ Construit (nu întâmplător) pe strada Micșunelelor, terenul pe care se află astăzi liceul a fost cumpărat de Casa Rurală în 1908 de la fostul proprietar, generalul Boteanu. La propunerea lui Maximilian Popovici – cel care a preluat de la țăranii din Topoloveni, Argeș rețeta celebrului magiun și a liberalului Vintilă Brătianu, Consiliul de Administrație al Casei Rurale a aprobat înfiintarea unei şcoli de grădinărit, având de scop instruirea fiilor de săteni împroprietăriti în urma răscoalei din 1907. Pe lângă învăţarea meseriei grădinăritului şi a cultivării pomilor şcoala furniza seminţe de legume şi pomi la toate moşiile Casei Rurale.
Potrivit documentelor, în primăvara anului 1911 au început lucrările de construire, iar în toamna s-au deschis cursurile cu 9 elevi.
În anul şcolar 1947-1948 vechea Şcoală Inferioară de Horticultură se transformă în Liceul Tehnic Horticol de fete. În august 1948, prin Legea de reformă a învăţământului, devine Şcoala Medie Tehnică Horticolă cu durata de 4 ani, tip de şcoală care funcţionează până în 1955.
↗️Începând cu anul şcolar 1955-1956, aceasta se transformă în Şcoala Profesională de Legumicultură cu durata de 3 ani şi se înfiinţează în paralel şi Şcoala Tehnică de Maiştri Legumicoli cu durata de 3 ani, cursuri de zi şi făra frecvenţă. Între anii 1961-1963 s-a introdus al treilea tip de şcoală – Şcoala Tehnică pentru personalul tehnic agricol, pentru absolvenţii liceelor de cultură generală, tip de şcoală care a dat o singură promoţie cu 26 de absolvenţi.
La 1 iulie 1963 prin dispoziţia Consiliului suprem al agriculturii Centrul Şcolar Agricol Bucureşti (cu profil de veterinară şi contabilitate), se unifică cu cel din Dragomireşti Vale şi constituie Centrul Şcolar Agricol Dragomireşti Vale cu 2 profiluri de specialitate: horticultură şi veterinară. Iar din 1964 şi în mod experimental şi şcoală profesională de mecanici agricoli, care funcţionează până în 1966.
↗️Astăzi, absolvenții liceului pot obține diplome de technician în activități economice, technician agronom/veterinar, instructor sportiv de rugby și handbal, frigotehnist, technician cadastru funciar și amenajarea teritoriului, technician controlul produselor agroalimentare.
*Nu în ultimul rând, liceul ”Vintilă Brătianu” se află într-un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Consiliul Județean Ilfov pentru introducerea sistemului de învățământ dual.

Construit (nu întâmplător) pe strada Micșunelelor, terenul pe care se află astăzi liceul a fost cumpărat de Casa Rurală în 1908 de la fostul proprietar, generalul Boteanu.