Expoziția „Bucureștiul medieval al familiei Mavrocordat” pe care vă invităm să o vizitați la Palatul Suțu este realizată în jurul frescelor de la Văcărești și reînvie convingător imaginea Capitalei într-o epocă fascinantă, care a pregătit trecerea la modernitatea românească.

Un fel de lecție de istorie… atât de necesară! Cu acest prilej, vizitatorii își pot imagina spațiul citadin în care erau etalate veșmintele, luxul, dar și culoarea, prin această scurtă incursiune în spațiul dintre zidurile domnești. Icoane și obiecte de cult, monede de secol XVIII, piese de arheologie medievală, veșminte de epocă și accesorii, gravuri, documente, litografii, obiecte de artă decorativă, toate din colecțiile Muzeului Municipiului București, vă așteaptă într-un spațiu expozițional cu totul special.

Detalii despre această expoziție, aici: http://muzeulbucurestiului.ro/expozitie-tematica-la…/

PRECIZARE: Această gravură, realizată în anul 1837, este semnată de Auguste Raffet (1804-1860) și reprezintă Biserica Sfântul Gheorghe Nou.