Uniunea Europeană face sectorul transporturilor mai eficient, facilitând furnizarea de către întreprinderi a informațiilor către autorități în format electronic. Joi, 6 iunie, Consiliul a convenit asupra poziției sale („abordare generală”) privind propunerea de instituire a unui cadru juridic uniform pentru utilizarea informațiilor electronice referitoare la transportul de mărfuri în toate modurile de transport.
„Propunerea reprezintă un important pas în direcția digitalizării transporturilor. Aceasta va economisi atât timp, cât și bani, și va fi benefică pentru mediu.” a declarat Răzvan Cuc, ministrul român al Transporturilor și președintele Consiliului.
Conform abordării generale în acest context, toate autoritățile publice relevante trebuie să accepte informațiile puse la dispoziție pe cale electronică pe platforme certificate, ori de câte ori întreprinderile aleg să utilizeze un astfel de format pentru furnizarea de informații care dovedesc respectarea cerințelor legislative. Cu toate acestea, întreprinderile vor putea în continuare să prezinte informațiile pe suport de hârtie, dacă preferă să facă acest lucru.
În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a noilor norme, Comisia va adopta specificații tehnice comune pentru a asigura interoperabilitatea diferitelor sisteme și soluții informatice utilizate pentru schimbul de informații referitoare la transportul de mărfuri. Specificațiile vor stabili, de asemenea, proceduri comune și norme detaliate privind accesul și prelucrarea informațiilor respective de către autorități pentru a asigura aplicarea normelor în mod uniform.
În prezent, majoritatea societăților de transport de marfă și alte părți interesate din sectorul transporturilor utilizează documente pe suport de hârtie. Principalul obstacol în calea utilizării pe scară mai largă a documentelor de transport în format electronic este gradul destul de scăzut și variabil de acceptare de către diferite autorități a documentelor în format electronic. Nu există un cadru juridic coerent și, pentru schimbul de informații, sunt utilizate foarte multe sisteme informatice diferite, care nu sunt interoperabile, după cum se precizează într-un comunicat transmis de Ministerul Transpor

Uniunea Europeană face sectorul transporturilor mai eficient, facilitând furnizarea de către întreprinderi a informațiilor către autorități în format electronic.
turilor.
Consiliul a adus o serie de clarificări la textul pregătit de Comisie, de exemplu cu privire la domeniul de aplicare, cerințele și responsabilitățile tuturor părților implicate. Acesta a simplificat responsabilitățile statelor membre în materie de monitorizare și raportare și a prelungit perioada de tranziție de la patru la șase ani.
Demn de precizat, în mai 2018, Comisia a prezentat o propunere ca parte a celui de al treilea pachet „Europa în mișcare”.
Textul aprobat la 6 iunie 2019 constituie poziția Consiliului în vederea negocierilor cu Parlamentul European. Atât Consiliul, cât și Parlamentul vor trebui să aprobe textul final.

Foto: Facebook