Un soi de… călătorie în timp: Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu pregătește o nouă expoziție ce va fi găzduită de frumosul Palat, ridicat de postelnicul Costache Suțu, în centrul capitalei.

Muzeul Municipiului București va prezenta, sub genericul „ELITE ȘI BLAZOANE ÎN VECHIUL BUCUREȘTI”, o serie de obiecte armoriate cu blazoane, care au aparținut elitei aristocratice românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primului sfert de secol XX. Vizitatorii vor putea afla, astfel, povestea unei lumi care a strălucit prin inteligență, stil și eleganță, spirit de sacrificiu.

Vernisajul expoziției „Elite și Blazoane în Vechiul București”, la care vă invităm să participați, va avea loc MARȚI, 18 FEBRUARIE 2020, ora 18.00, la Palatul Suțu (B-dul Ion C. Brătianu, nr. 2).
Detalii despre noua expoziție sunt aici: 
https://www.facebook.com/events/2827409527326095/

CA O LECȚIE DE ISTORIE: În Ţările Române, primele mențiuni referitoare la aspecte de ordin heraldic se întâlnesc în lucrările cronicarilor din secolul al XVII-lea si al XVIII-lea. În secolele următoare, heraldica cunoaște o dezvoltare semnificativă, marile familii boerești, autohtone și străine, adoptând simboluri heraldice proprii (blazoane și steme de familie).
La jumătatea secolului al XIX-lea, în Principatele Române se produce o revigorare a stemelor de familie, reprezentând o formă de integrare europeană a aristocraţiei româneşti. Împodobirea cu blazoane a caselor, monumentelor funerare, a veselei, aplicarea monogramelor pe accesorii vestimentare, era un obicei vechi, apanajul caselor regale, dar și al nobilimii, apărut din dorința de particularizare și de stabilire a ierarhiilor la nivelul elitei.
(Romanian Culture)
<<Elita, în accepțiunea simplă a cuvântului, reprezintă o veche categorie socială, care prin poziția economică, politică sau culturală a jucat un rol important în societate, având un anumit orizont de decență, rafinament social, educație și comportament, o etică a lui „ noblesse oblige”. Nu trebuie să uităm că am avut o aristocrație care, cu sabia sau prin iscusință diplomatică, a contribuit la realizarea marilor idealuri românești, a ridicat palate, a ctitorit biserici și școli lăsând urme trainice în existența noastră, adevărate repere de demnitate și patriotism.
Expoziția „Elite și Blazoane în Vechiul București” cuprinde obiecte diverse, care au pe ele aplicate blazoane și monograme ce au aparținut unor familii nobiliare ilustre cum ar fi: Suțu, Cantacuzino, Ghica, Mavrocordat, Sturdza, Bibescu, Filipescu, Lenș, Miclescu, Familia Domnitoare Cuza, Familia Regală a României și invită publicul să descopere legătura specială dintre blazon și posesorul lui, încărcătura lui simbolică ce dezvăluie o istorie aparte.
Muzeul Municipiului București este păstrătorul unor colecții deosebite, având numeroase obiecte, armoriate cu simboluri heraldice și monograme care, prin vechime, raritate și valoare artistică reprezintă un adevărat tezaur>> – muzeograf: Dr. Dana-Roxana Nicula.

BINE DE ȘTIUT: Intrarea la vernisaj este liberă.
Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 februarie – 10 mai 2020.

Un soi de… călătorie în timp: Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu pregătește o nouă expoziție ce va fi găzduită de frumosul Palat, ridicat de postelnicul Costache Suțu.