RO-GEO4HUMANITY: Un workshop dedicat rolului geofizicii în securitatea globală

Astăzi, are loc la Institutul de Geodinamică al Academiei Române workshop-ul RO-GEO4HUMANITY –  „Rolul geofizicii în interzicerea testelor nucleare și GEOScience pentru securitate”.

Acest eveniment oferă o perspectivă asupra aplicațiilor geofizice moderne în contextul securității globale, aducând laolaltă experți din domenii diverse.

 Prelegerile sunt susținute de vorbitori de la Societatea Română de Geofizică Aplicată, Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, Institutul Național pentru Fizica Pământului și GeoSphere Austria.

Din partea INCDFP, directorul Constantin Ionescu, și Dr. Daniela Veronica Ghica, Șeful Laboratorului Centrul Național de Date și expert tehnic în cadrul Grupului de lucru B al Comisiei pregătitoare pentru Organizația Tratatului de Interzicere Totală a Testelor Nucleare – CTBTO, prezintă rolul Monitorizării prin infrasunete în detectarea hazardurilor naturale și antropogene.

Workshop-ul se adresează studenților și profesioniștilor, oferindu-le oportunitatea de a se întâlni cu experți de top în domeniu și de a explora tehnici de ultimă oră. 

De asemenea, acestora li se va furniza informații despre sistemul internațional de monitorizare și despre rolul datelor seismice, hidroacustice sau infrasunete în ceea ce privește conformitatea cu Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare (CTBT).

 Studenții au parte și de o componentă practică, de analiză și interpretare a datelor seismo-acustice. Exercițiile vor fi dezvoltate folosind observații ale semnalelor înregistrate de Rețeaua de stațiile seismice și infrasunete  a INCDFP. Mai multe informații despre acest eveniment- AICI,