E.S., Ambasadorul României, Emil Hurezeanu, a luat parte, în data de 30 octombrie a.c., la ceremonia de înfrățire dintre Mediaș, minunatul oraș al multor personalități de talie internațională, și Wittenberg, orașul lui Luther și a semnat, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Primăria din Wittenberg, impresionant monument istoric, în Cartea de Onoare a orașului.
Alături de Mediaș, Wittenberg s-a înfrățit și cu orașele Beveren (Belgia) și Mogilov (Bielorusia). Cu acest prilej, primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a subliniat numeroasele legături existente deja între Wittenberg și Mediaș, oraș cu un caracter multietnic deosebit, în care comunitatea sașilor germani, veche de peste 750 de ani, a avut întotdeauna un rol deosebit de important.
La rândul său, premierul landului Saxonia Anhaltiană, Dr. Reiner Haseloff, a evocat „nevoia reîntâlnirii și recunoașterii vecinilor” apropiați.
Mediaș (foto1) (în latină Media, germană Mediasch, în maghiară Medgyes, în dialectul săsesc Medwesch, Medveš) este un municipiu în județul Sibiu, Transilvania, România, format din localitatea componentă Mediaș (reședința), și din satul Ighișu Nou. Are o populație de peste 47.000 de locuitori.

Evenimente importante în istoria Mediașului
• 1267 – 3 Iunie – prima mențiune documentară a localității.
• 1289 – Pomenită documentar “terra Medies” (până la 1308).
• 1315 – Regele Carol Robert de Anjou conferă locuitorilor din Mediaș, Șeica și Biertan, toate drepturile provinciei Sibiu.
• 1359 – Mediașul este numit pentru prima dată oraș (civitas).
• 1402 – Regele Sigismund de Luxemburg eliberează scaunele Mediaș și Șeica de sub jurisdicția comitelui secuilor. Prima mențiune a judelui local (villicus).
• 1414 – Prima referire documentară privind biserica “Sf. Margareta”.
• 1452 – Menționarea primei incinte de apărare în jurul bisericii “Sf. Margareta” (castrum).
• 1457 – Prima mențiune a breslei croitorilor și a celei vânzătorilor de postav din Mediaș.
• 1487 – Prima mențiune a unui spital la Mediaș.
• 1490-1534 – Se construiește incinta fortificată, la lucrări contribuind și locuitorii satelor din cele două scaune, Mediaș și Șeica.
• 1501 – Existau deja 6 bresle.
• 1552 – Mediașul devine sediul judelui regal al celor două scaune.
• 1586 – Menționată documentar “Schola civitatis” (Școala orașului).
• 1599 – Dieta întrunită la Mediaș l-a ales ca principe al Transilvaniei pe cardinalul Andrei Bathory.
• 1639 – Construirea unui pod peste râul Târnava Mare.
• 1816-1824 – Construirea Școlii de fete.
• 1826 – Edificarea Bisericii „Înălțarea Domnului” și a școlii greco-catolice de către episcopul Ioan Bob.
• 1863 – Introducerea iluminatului public stradal.
• 1871 –Deschiderea școlii agricole din Mediaș. Își începe activitatea tipografia G. A. Reisenberger.
• 1872 – Inaugurarea gării din Mediaș.
• 1873 – Deschiderea Școlii orășenești de meserii.
• 1879 – Construirea unei săli de gimnastică.
• 1881 – Se pun bazele fabricii de pielărie Karres din Medias.
• 1888 – Deschiderea unei fabrici de postav și textile la Mediaș.
• 1893 – Înființarea Cooperativei de economii și credit. Primele legături telefonice la Mediaș. Începe să apară “Mediascher Wochenblatt” (Foaie săptamânală

E.S., Ambasadorul României, Emil Hurezeanu, a luat parte, în data de 30 octombrie a.c., la ceremonia de înfrățire dintre Mediaș, minunatul oraș al multor personalități de talie internațională, și Wittenberg, orașul lui Luther.
medieșană).
• 1895 – Se pun bazele fabricii de salamuri si conserve.
• 1902 – Se construiește un spital orășenesc cu 32 de paturi.
• 1908 – Transformarea spitalului și marirea capacității la 160 de paturi. Construirea unei școli catolice elementare și a unei școli românești unite.
• 1910-1912 – Construirea liceului Stephan Ludwig Roth.
• 1911 – Construirea Școlii ortodoxe românești. Începutul exploatării gazului metan la Mediaș.
• 1919 – Ianuarie 8: Adunarea Națională Săsească, întrunită la Mediaș, hotărăște aderarea sașilor din Transilvania la Marea Unire pe baza hotărârilor de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
• 1921 – Deschiderea fabricii de geamuri. Realizarea fabricii de vase emailate.
• 1922 – Se pun bazele fabricii de sticlărie Vitrometan.
• 1935 – 28 Iulie Sfințirea Catedralei ortodoxe cu hramul “Sf. Mihail și Gavril”.
• 1962 – Se construiește noul pod peste calea ferată.
• 1963-1965 – Se construiește noua gară.
• 1970 – Mai: mare inundație. La fel și în iulie 1975.

foto: uvisitromania.com, Ambasada României în Republica Federală Germania