Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 15.03.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, care, în aplicarea:

– dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– dispozițiilor art. 5, coroborat cu art. 9 alin.(3) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV – 2, cu modificările și completările ulterioare;

– în baza adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 5040/15.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 6778/15.03.2021 prin care se înaintează solicitarea Școlii Gimnaziale Mihai Botez de suspendare a activităților ce presupun prezența fizică în unitatea de învățământ, avizată de către DSP București și ISMB,

-în baza adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 5104/15.03.2021 prin care se înaintează solicitarea Grădiniței Piticul Curajos de suspendare a activităților ce presupun prezența fizică în unitatea de învățământ, avizată de către DSP București și ISMB, a decis trecerea in sistem online a activitații unor unități de învățământ.

Astfel, s-a hotărât ca, începând, cu data de 15.03.2021 să se suspende activitatea didactică ce presupune prezența fizică, la nivelul unităților de învățământ Școala Gimnazială „Mihai Botez” situată în București, strada Râmnicu Vâlcea nr. 32, sector 3 și Grădinița „Piticul Curajos” situată în București, strada Copăceni nr.64, sector 3 pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 28.03.3021 inclusiv.

Pe perioada suspendării, procesul de învățământ la aceste unități se va desfășura în sistem on-line.

Ca atare, directorii unităților de învățământ menționate vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.