Astăzi, 11 ianuarie 2021, ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a organizat o videoconferință cu inspectorii școlari generali. Tema principală, de importanță majoră, a fost identificarea numărului de elevi aflați în situație de risc cu privire la neîncheierea situației școlare pentru semestrul I, precum și măsurile ce se impun în această conjunctură.

Oficialii din ministerul de resort precizează că, la acest moment, conform datelor transmise de către unitățile școlare, prin intermediul inspectoratelor școlare județene/ISMB, se estimează că un număr de cca. 65.000 de elevi se află în situația de a nu avea media încheiată, imposibilitatea de acces la resursele tehnologice fiind factorul principal, la care se adaugă și alte motive precum neparticiparea la cursuri, situații medicale etc. Trebuie avut în vedere că, în ultimii ani, numărul elevilor care se aflau anual în această situație era de aproximativ 15.000.

Măsurile necesare identificate până în acest moment sunt:

  1. Desfășurarea de activități remediale pe parcursul semestrului al II-lea, cu identificarea surselor de finanțare pentru plata cadrelor didactice;
  2. Prelungirea perioadei de încheiere a situațiilor școlare neîncheiate în semestrul I, de la patru până la opt săptămâni de la revenirea la cursuri în semestrul al II-lea;
  3. Posibilitatea încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul orelor alocate săptămânal fiecărei discipline.