În această dimineață, la sediul Ministerului Educației, a avut loc o întrevedere între Ministrul Educației, Ligia Deca, și E.S. Doamna Laurence AUER, Ambasadorul Republicii Franceze la București.

 Temele de discuție au vizat:

– dezvoltarea cadrului juridic, prin elaborarea unui document de cooperare bilaterală în domeniul educației;

– consolidarea cooperării în domeniul învățământului bilingv, prin extinderea rețelei de licee bilingve, formarea cadrelor didactice și formarea de formatori;

– posibilitățile de relansare a cooperării în domeniul învățământului profesional și tehnic, cu o mai bună implicare a operatorilor economici francezi prezenți în România;

– identificarea unor soluții concrete privind modalitățile de certificare și de recunoaștere a competențelor lingvistice dobândite de elevi, în acord cu recomandările europene, în urma susținerii probelor de Bacalaureat la două limbi străine de circulație internațională;

– identificarea unor noi teme de interes comun în dezvoltarea cooperării în domeniul învățământului superior;

– o mai bună promovare a filierelor universitare francofone din România, inclusiv pe portalul https://studyinromania.gov.ro/ .