Vineri, 10 Mai, de Ziua Independenței de sta și a Regalității în România, Institutul cultural Român din londra a postat un text-Omagiu pentru Regina Elisabeta, cea carea stat de-a dreapta Regelui Carol I.

„For Romania, the 10th of May is a day that bears great significance. On the 10th of May 1866, Carol I became the ruling Prince of the United Principalities. On the 10th of May 1877, the Romanian state gained its independence from the Ottoman Empire. On the 10th of May 1881, Romania was becoming a Kingdom under the rule of the first royal couple King Carol I and Queen Elisabeth.

 The 10th of May is officially celebrated as Romania’s Independence and Royalty Day.

Join us tonight at 7 PM for a powerful one-woman show based on the vast correspondence of King Carol I and Queen Elisabeth. This tour de force by and with Liana Ceterchi brings to the forefront the immense personality of Queen Elisabeth of Romania, known under the pen-name Carmen Sylva, a prolific author, skilled musician, patron of the arts and “mother to the Nation” during the trying times of the War of Independence (1877-1878).

The show is in Romanian, with English surtitles.

Elisabeth of Wied (Pauline Elisabeth Ottilie Luise; 29 December 1843 – 18 February 1916) was the first queen of Romania as the wife of King Carol I from 15 March 1881 to 27 September 1914. She had been the princess consort of Romania since her marriage to then-Prince Carol, on 15 November 1869.

Elisabeth was born into a German noble family. She was briefly considered as a potential bride for the future British King Edward VII. Elisabeth married Prince Carol of Romania in 1869. Their only child, Princess Maria, died aged three in 1874, and Elisabeth never fully recovered from the loss of her daughter. When Romania became a kingdom in 1881, Elisabeth became queen and she was crowned together with Carol that same year.

In the Russo-Turkish War of 1877–1878, also known as the Romanian War of Independence, she devoted herself to the care of the wounded and founded the Decoration of the Cross of Queen Elisabeth to reward distinguished service in such work. She fostered the higher education of women in Romania, and established societies for various charitable objects. Queen Elisabeth founded the National Society for the Blind and was the first royal patron of the Romanian Red Cross.

Queen Elisabeth was also known under the pen-name Carmen Sylva and was a prolific author. She wrote fluently in German, Romanian, French and English and her lively poetic imagination led her to the path of literature.  Her writings include poems, plays, novels, fairy tales, short stories, essays, journals, and translations from Romanian folklore. Early recognised as a good pianist, organist and singer, she also showed considerable ability in painting and photographing. She was a muse and patron for many artists, including Romanian legendary composer George Enescu, who was characterising her as „an undisputed embodiment of kindness.”

„Pentru România, 10 mai este o zi care are o mare semnificație.

La 10 mai 1866, Carol I a devenit prințul conducător al Principatelor Unite. La 10 mai 1877, statul român și-a câștigat independența față de Imperiul Otoman. La 10 mai 1881, România devenea un Regat sub stăpânirea primului cuplu regal Regele Carol I și Regina Elisabeta.

10 mai este sărbătorită oficial ca Ziua Independenței și Regalității României.

Alăturați-vă nouă în această seară, la 19:00, pentru un spectacol puternic de o singură femeie, bazat pe vasta corespondență a Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta. Acest tur de forță de și cu Liana Ceterchi aduce în prim-plan personalitate a Reginei Elisabeta a României, cunoscută sub pseudonimul Carmen Sylva, o autoare prolifică, muzician iscusit, patron al artelor și „mamă a Națiunii” în timpul vremurilor grele ale Războiului de Independență (1877-1878).

Emisiunea este în limba română, cu supratitrare în engleză.

Elisabeta de Wied (Pauline Elisabeth Ottilie Luise; 29 decembrie 1843 – 18 februarie 1916) a fost prima regină a României ca soție a Regelui Carol I între 15 martie 1881 și 27 septembrie 1914. Ea a fost Prințesa consoartă a României încă de la căsătoria ei cu Prințul Carol de atunci, la 15 noiembrie 1869.

Elisabeth s-a născut într-o familie nobilă germană. Ea a fost considerată pentru scurt timp ca o potențială mireasă pentru viitorul rege britanic Edward al VII-lea. Elisabeta s-a căsătorit cu Prințul Carol al României în 1869. Singurul lor copil, Prințesa Maria, a murit la vârsta de trei ani în 1874, iar Elisabeta nu și-a revenit niciodată pe deplin după pierderea fiicei sale. Când România a devenit regat în 1881, Elisabeta a devenit regină și a fost încoronată împreună cu Carol în același an.

În Războiul Ruso-Turc din 1877–1878, cunoscut și sub numele de Războiul de Independență al României, ea s-a dedicat îngrijirii răniților și a fondat Decorarea Crucii Reginei Elisabeta pentru a răsplăti serviciul distins într-o astfel de muncă. Ea a promovat învățământul superior al femeilor din România și a înființat societăți pentru diverse obiective caritabile. Regina Elisabeta a fondat Societatea Națională a Nevăzătorilor și a fost primul patron regal al Crucii Roșii Române.

Regina Elisabeta era cunoscută și sub pseudonimul Carmen Sylva și a fost o autoare prolifică. A scris fluent în germană, română, franceză și engleză și imaginația ei poetică plină de viață a condus-o pe calea literaturii. Scrierile ei includ poezii, piese de teatru, romane, basme, povestiri, eseuri, reviste și traduceri din folclorul românesc.

Recunoscută devreme ca o bună pianistă, organistă și cântăreață, ea a demonstrat, de asemenea, abilități considerabile în pictură și fotografie. Ea a fost muză și patronă pentru mulți artiști, inclusiv pentru legendarul compozitor român George Enescu, care o caracteriza drept „o întruchipare de necontestat a bunătății”.