De ce acte ai nevoie pentru angajare

Ești un tânăr la început de drum! Nu foarte multe persoane sunt altruiste și nu foarte multă lume oferă o mână de ajutor în mod sincer, celor lipsiți de experiență. Pentru că eu sunt altfel, am să te ajut să afli care sunt cele mai importante acte de care ai nevoie ca să te angajezi fără nici un fel de probleme.

Despre procedura de semnare a unui contract de muncă

Contractul de muncă este un document legal, juridic, în care sunt menționate toate detaliile importante despre natura angajării tale. Când îl vei citi, și îți recomand să îl citești cu mare atenție, înainte de a-l semna, vei vedea că acesta este structurat în mai multe capitole principale. În ele sunt menționate atribuțiile angajatului, responsabilitățile angajatorului, perioada de angajare, timpul de lucru, sporurile suplimentare, durata contractului, etc.

El întotdeauna trebuie respectat, de ambele părți, nu numai de tine. De aceea trebuie să îi cunoști conținutul foarte bine. De obicei, un contract de muncă se încheie întotdeauna după susținerea unuia sau a mai multor interviuri de multe ori cu persoana de la firma de recrutare in Bucuresti.

Apoi, dacă îți convin condițiile și dacă și reprezentanții companiei sunt de acord, vei semna contractul de muncă. Pentru acest lucru, va trebui să aduci următoarele acte necesare la angajare:

  • O copie după cartea de identitate este obligatorie;
  • Copii ale diplomelor de studii, unii angajatori preferă ultima diplomă de studii, spre exemplu;
  • Copii ale tuturor diplomelor obținute în urma cursurilor de calificare urmate;
  • Un extras de cont bancar, pentru ca angajatorul să știe exact unde ți se va vira salariul;
  • Copia adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau foaia în care sunt menționate datele examenului de medicina muncii.

Ce ți se mai poate cere în mod suplimentar?

Companiile sunt organizate în mod diferit. Procedurile interne sunt diferite și fiecare firmă poate solicita și alte tipuri de documente în plus, pentru angajare. De aceea nu trebuie să rămâi surprins dacă anumite companii îți vor cere mai multe acte în plus.

Pentru a fi pregătit, îți dau câteva exemple concrete: certificatul de naștere, poate fi solicitat la angajare, de asemenea (de obicei, în copie simplă), Curriculum Vitae (care poate fi semnat și datat), adeverință de la fostul angajator (aici este menționată durata colaborării și data la care aceasta  a încetat), recomandări de la fostul angajator (nu toți angajatorii solicită acest lucru), documente eliberate de AJOFM (doar dacă ai fost luat în evidență de această instituție), cazierul judiciar în original, etc.

Trebuie să mai cunoști câteva detalii, pentru a nu fi luat prin surprindere. Vei semna la începutul angajării nu doar contractul de muncă și actele adiționale ale acestora. Va mai fi nevoie și de un acord de confidențialitate, care este obligatoriu din punct de vedere legal și de o declarație specială pentru persoanele pe care le ai în întreținere (dacă acestea există sau nu) și, bineînțeles, vei semna Regulamentul de Ordine Interioară.

Este foarte important, ar fi bine să nu uiți să soliciți si tu un exemplar. În acest document sunt menționate toate detaliile despre felul în care decurg lucrurile în companie. Îți doresc mult SUCCES!