Da, CUMPLIT! Statistici care, repetitiv, DIN PĂCATE, dovedesc că se menține tradiția nefericită a dramelor/tragediilor ce lovesc viețile a mii de copii români. Și, din păcate prea arar băgăm în seamă că evidențierea unor asemenea statistici terifiante nu rezolvă de la sine lucrurile, nu conducimplicit la eradicarea acestui flagel social…

 Potrivit datelor publicate de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopţii, în primele nouă luni ale anului 2021 aufost înregistrate 1.019 cazuri de abuz sexual asupra copiilor, 128 de băieți și 891 de fete, dintre care 379 în mediul urban și 640 în mediul rural. În 795 dintre cazuri s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului, iar 607 cazuri au fost închise.

În total, în primele nouă luni ale anului 2021 s-au înregistrat 11.903 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, față de 12.898 cazuri, înregistrate pe parcursul anului 2020.

Organizația Salvați Copiii România anunță dezvoltarea unui centru-pilot Barnahus la nivelul Municipiului București, bazat pe un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice.

Proiectul este derulat de Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Acesta este implementat în perioada martie 2022 – august 2023. Scopul proiectului este acela de consolidare a capacității Organizației Salvați Copiii de a facilita implementarea coerentă în România a modelului inovator Barnahus de cooperare instituțională și abordare multidisciplinară pentru protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței în vederea prevenirii re-traumatizării copiilor victime ale abuzului sexual și violenței domestice.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a precizat:“ Copiii care au trecut prin situații de abuz se află în risc crescut de sindrom post-traumatic, în care experiența negativă își pune amprenta asupra întregii dezvoltări psiho-sociale a copilului.

Ne propunem prin acest proiect să integrăm serviciile oferite copilului, în așa fel încât să răspundem nevoilor copilului în mod complex și integrat. ”

Gabriela Schmutzer, Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a precizat: “Acest nou proiect implementat la nivelul Sectorului 6 prin intermediul unui parteneriat public-privat vine în întâmpinarea unei probleme grave cu care se confruntă societatea noastră, anume copiii victime ale diferitelor forme de violență. 

Sperăm că serviciile multidisciplinare pe care le vom oferi în cadrul noului centru vor permite victimelor să depășească traumele cu care se confruntă, iar componenta de formare, informare și prevenire va duce în timp la diminuarea acestui fenomen.

Alături de partenerul nostru, Organizația Salvați Copiii, sunt sigură că vom reuși să implementăm acest program unic în România și să-l transformăm într-un model de bună practică la nivel național.”

În urma activităților din proiect:

  • 100 de copii victime ale abuzului sexual și violenței vor beneficia de servicii integrate oferite în cadrul centrului-pilot,
  • 500 de copii vor fi instruiți pentru îmbunătățirea nivelului de conștientizare privind combaterea tuturor formelor de abuz,
  • 180 de specialiști din rândul autorităților locale și centrale vor fi informați cu privire la protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței prin evitarea retraumatizării copiilor și a importanței unei abordari multidisciplinare în furnizarea de servicii către copiii abuzați.

O caracteristică cheie a instituțiilor care funcționează după modelul Barnahus este aceea că sunt incluse și autoritățile naționale, la fel ca serviciile sociale, sistemul de sănătate, cel pentru protecția copilului și cel judiciar. Modelul Barnahus oferă un mediu pentru copii, sigur și receptiv la nevoile acestuia, aducând laolaltă, sub același acoperiș, toate serviciile relevante.

Funcționarea unui astfel de centru are la bază standarde ce sunt fundamentate pe legislația ONU, UE și a Consiliului Europei și reglementează bunele practici în oferirea de servicii eficiente și receptive la nevoile copilului pentru copiii victime și martori ai violenței.

Salvați Copiii a organizat, în data de 31 martie 2022, conferința de lansare a proiectului Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței.

De peste 32 ani, Salvați Copiii dezvoltă programe pentru combaterea și prevenirea oricăror forme de violență sau abuz asupra copiilor, prin acțiuni directe de educație și consiliere pentru copii, părinți și profesioniști din domeniu, prin colaborarea cu autoritățile în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ specific și prin campanii ample de conștientizare a publicului larg privind reducerea nivelului de acceptare socială a pedepselor corporale și a tratamentelor umilitoare asupra copiilor, încălcări grave ale drepturilor lor la protecție și sănătate.

foto: Facebook, ziare.com