Universitatea din Petroşani (UP) și Facultatea de Mine, alături de organizațiile studențești din UP (LSUP, UPSU, ASBP), organizează, în perioada 12-14 mai 2022, al XIX – lea Simpozion Naţional Studenţesc „GEOECOLOGIA”.

În vederea asigurării condiţiilor necesare de desfăşurare ale acestei manifestări, trebuie să completați formularul de înregistrare online, disponibil pe https://www.upet.ro/geoeco/2022/, până la data de 20 aprilie 2022 și să transmiteți lucrarea în extenso, redactată conform instrucțiunilor, prin email, la adresa geoecologia@upet.ro, până la data desfășurării simpozionului sau să o predați moderatorilor secțiunii în ziua susținerii.

Informaţii suplimentare: Web: https://www.upet.ro/geoeco/2022/; E-mail: geoecologia@upet.ro; Facebook: https://www.facebook.com/Geoecologia-UPet-493954107482463/

Sunt acceptate numai înscrierile efectuate până la data de 20 aprilie 2022, prin completarea formularului de înregistrare online (https://www.upet.ro/geoeco/2022/). Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu se încadrează în domeniile / tematica propusă și care nu sunt conforme cu caracterul tehnic – ingineresc al simpozionului. De asemenea, organizatorii își rezervă dreptul ca în funcție de tematica abordată să redirecționeze lucrările care nu au fost corect încadrate prin formularul de înscriere de către autori, către celelalte domenii. Mai mult, organizatorii își rezervă dreptul de a redirecționa lucrările din cadrul unor domenii care nu au întrunit un număr suficient de înscrieri către domenii cu tematică înrudită, să comaseze anumite domenii care înregistrează un număr scăzut de lucrări înscrise sau să constituie secțiuni „open”. Secțiunea preuniversitară se va desfășura separat.

Vor fi acceptate în vederea publicării numai lucrările transmise în format electronic (.doc / .docx), prin email, la adresa geoecologia@upet.ro, până la data desfășurării simpozionului sau predate moderatorilor secțiunii în ziua susținerii și care respectă întocmai regulile de redactare prevăzute la adresa https://www.upet.ro/geoeco/2022/, secțiunea „Instructiuni”.

Vor fi acceptate spre publicare numai lucrările care au fost susținute în cadrul programului simpozionului. Recenzia lucrărilor va fi efectuată de comitetul editorial împreună cu moderatorii secțiunilor inclusiv pe baza întrebărilor / răspunsurilor / observațiilor din timpul prezentării. Lucrările acceptate în urma recenziei vor fi publicate în volumul simpozionului ce va fi disponibil la adresa https://www.upet.ro/geoeco/2022/;* Lucrările elevilor, studenților și masteranzilor care întrunesc condițiile de mai sus vor fi prezentate în concurs și publicate. Lucrările doctoranzilor care întrunesc condițiile de mai sus vor putea fi prezentate în afara concursului și publicate.